>>>  příspěvky na portálu prog-story - [Zbořil] ^^^ štítek

www.fit.vutbr.cz/~zboril - web
   - člen Výzkumné skupiny inteligentních systémů na FIT-VUT (.ns.)
   - člen Výzkumné skupiny Robo@FIT (.pr.)