fit vut

 

Publikace k 10. výročí vzniku Fakulty informačních technologií
vydalo VUT v Brně, Fakulta informačních technologií, Jan Blatný a kolektiv - 2012, 190 s.
vufind.mzk.cz/Record/MZK01-001213079 - Moravská zemská knihovna v Brně ^

ČeV, září 2017