@@@ novinky & komentáře  |  souhrnné historické pohledy  |  PRŮVODCE  |

fit vutObsah virtuální prezentace - Prehistorie FIT VUT Brno ^^^ menu:
- informace o počátcích výuky a vývoje kolem výpočetní techniky na pracovištích,
  ze kterých v roce 2002 vznikla FIT
- unikátní, široce a odborně pojednané informace od pamětníků dění na jedné
  z celostátně významných VŠ 
- celkem 62 stran, převzatých z publikace:
      >>>  2012 - FIT VUT v Brně - (výročí 10 let) - [Blatný] ^^^ štítek
- virtuální prezentace připravena ve spolupráci s:
      >>>  cz - Muzeum výpočetní techniky - FIT VUT Brno - [Růžička] ^^^ štítek
- autoři záměru a přípravy virtuální prezentace prog-story:
      >>>  Richard Růžička, Miroslav Linhart - viz ^^^ štítky

ČeV - červenec 2016