text příspěvku - autoři: Jan Blatný, Miloš Eysselt  - 12 s.
převzatá kapitola 1.1 z publikace:
   >>>  2012 - FIT VUT v Brně - (výročí 10 let) - [Blatný] ^^^ štítek

   Začátky výuky počítačů spadají do roku 1956, kdy bylo obnoveno Vysoké učení technické a na něm mimo jiné fakulta energetická s Katedrou matematiky. Ve stejném roce se na Katedře matematiky vytvořila skupina mladých asistentů, kteří se začínali zajímat o praktické programování i teoretické otázky související s tehdy vznikající výpočetní technikou. ...

vizitka: Miroslav Linhart - červenec 2016