<< vzpomínky v Almanachu VÚMS ^ - Zdeněk Kotásek, Miroslav Krejčiřík, Jaromír Vlašín, 5 s.

text příspěvku - autoři: Zdeněk Kotásek, Miroslav Krejčiřík, Jaromír Vlašín - 4 s.
převzatá kapitola 1.6 z publikace:
   >>>  2012 - FIT VUT v Brně - (výročí 10 let) - [Blatný] ^^^ štítek

   Zahájeni výuky počítačů a programování na FE VUT v Brně i vznik a rozvoj počítačového zaměření a poté samostatného studijního oboru probíhal od začátku v úzké spolupráci a s podporou VUMS Praha a s jeho pracovištěm v Brně. Spolupráce s VUMS měla pro rozvoj výuky oborů informatiky a výpočetní techniky na tehdejší fakultě zásadní význam.  Znamenala pro nás kontakt s praxi a možnost účasti na řešení aktuálních témat a úkolů. Kontakty mezi pracovníky katedry a pracovníky pobočky VUMS v Brně byly nejen pracovní, ale také velmi přátelské. Považujeme proto za účelné uvést historii vzniku pobočky VUMS v Brně spolu s informaci o vývoji výpočetní techniky ve VUMS a jeho spolupráci s Katedrou SAPO v samostatné kapitole.

vizitka: Miroslav Linhart - červenec 2016