text příspěvku - autoři: Vladimír Drábek, Helena Dupalová, Zdeněk Kotásek, František Zbořil - 6 s.
převzatá kapitola 1.5 z publikace:
   >>>  2012 - FIT VUT v Brně - (výročí 10 let) - [Blatný] ^^^ štítek

   Před rokem 1989 bylo velmi obtížné cestovat na odborné akce konané v zahraničí. O to vice měla tuzemska odborná komunita snahu organizovat odborné akce (národní i mezinárodní) v Československu. Pokud to byla akce mezinárodní, pak bylo určitě přínosem, že jsme měli možnost konfrontovat naši odbornou činnost s činnosti zahraničních pracovišť. Akce národní obdobně sloužily jako platforma pro to, aby se tato informovanost a kontakty rozvíjely mezi pracovišti v rámci Československa. Plnily i jistou společenskou úlohu, přičemž aspekt seznamování se a navazování kontaktů byl velmi důležitý a nezanedbatelný. ...

vizitka: Miroslav Linhart - červenec 2016

Komentáře   

0 #1 Golan Petr 2017-10-26 05:52
K materiálu, který jsem zde nalezl, bych ještě doplnil, že jsme s Janem Hlavičkou, Vladimírem Drábkem a dalšími kolegy pořádali nejen semináře Diagnostika mikroprocesorů, ale také mezinárodní konference Fault-tolerant systems and design (FTSD), jež se několikrát konala v 80. letech střídavě v Československu a v Polsku. Konference byla známá i na Západě. Na jednu z nich přijel z USA dokonce i věhlasný Ed. J. McCluskey, jehož metoda minimalizace logických obvodů se vyučuje na vysokých školách dodnes.
Citovat