souvislosti:
    >>>  1968 ... Prehistorie FIT/VUT - Analogové počítače - [Zbořil] ^^^ štítek

dále uvedený příklad je doplňkem k výše odkazovanému příspěvku "1968 ... Prehistorie ..." priklad a

priklad b

priklad c

(výběr z textu F. Zbořila pro publikaci na portálu prog-story připravil ČeV - únor 2017)