... dominantní exponát v úvodu expozice VT je originální samostatná práceschopná levá polovina elektronkového analogového počítače AP-3M, využívaná v 60-tých letech 20. století ve skupině analogových počítačů na FE VUT v Brně pro řešení diferenciálních rovnic a modelování fyzikálních dějů ...

... na videoklipu z besedy [>] v expozici VT v lednu 2017 popisuje jednotlivé části doc. Zbořil, (poznámkou o pružících systémech nákladních aut doplňuje Ing. Studenka, přihlíží Ing. Zukal), kteří spolu s dalšími přítomnými tehdy přímo s tímto vystavovaným počítačem pracovali ...

VIDEO klip - [spustit kliknutím na obrázek]:

video ap3

(autor videa a textu Vlastimil Čevela - únor 2017)