... návštěvu účastníků besedy [>] o analogových počítačích v lednu 2017 v nové expozici VT v suterénu TM v Brně zahájil prof. Serba vzpomínkou na jeden z prvních "hybridních výpočetních systémů" u nás, který tvořilo obousměrné propojení k přenosu dat mezi analogovým AP-3M a číslicovým Minskem 22 - na videoklipu přihlížejí Ing. Zukal, Ing. Pipota a Ing. Jůza ...

... podrobnosti o využívání analogových počítačů na VAAZ jsou v samostatném příspěvku [>] - byly součástí servisního výpočetního střediska pro celou vojenskou akademii, takže se před nástupem číslicových počítačů na nich řešily nejen úlohy, související s řízením protiletadlové střelby, ale např. i šíření radioktivity v souvislosti s příp. jaderným výbuchem, pevnostní výpočty třeba pro konstrukci letadel a další ...

... obecně byly analogové počítače v rámci tzv. "vědecko-technických výpočtů" využívány k modelování fyzikálních (ale i jiných) jevů, které lze popsat diferencálními rovnicemi [>] - jejich velkou výhodou v té době totiž byla rychlost, jak je zmiňováno na videu a podobně v závěru příkladu [>], kde je uvedeno srovnání časové náročnosti 50 vteřin (MEDA, přesnost 3 des. místa) a tři a půl dne (SAPO, přesnost 7 des. míst) ...

VIDEO klip - [spustit kliknutím na obrázek]:

video vaaz

(autor videa a textu Vlastimil Čevela - únor 2017)