Československo ve 2. polovině 20. století - společenské prostředí

... jako redaktor a současně člověk, který zmiňovanou dobu intenzívně prožil, jsem se pokusil charakterizovat "podstatné okolí", ve kterém se odehrávala  "Historie programování a nasazení VT u nás", popisovaná na portálu prog-story ...

 ... charakteristika je stručná a zjednodušená, protože však tehdejší poměry byly zásadně jiné, než dnes, tak by přesto pro současné návštěvníky mohla být užitečná při čtení pamětnických vzpomínek a dobových dokumentů ...

ČeV - 16.6.2020