Společenské prostředí

   - nově vytvořená rubrika, která by měla charakterizovat "podstatné okolí", ve 2. polovině 20. století u nás
   - taková charakteristika je ale poměrně náročná, takže se v I. etapě omezíme na rozdělovník externích info-zdrojů
   - současně je také už vytvořen příslušný štítek k přiřazování souvisejících exponátů do seznamu (s)

ČeV - listopad 2016