@@@  novinky & komentáře  |

konference 2018

 

základní informace
   téma:
50 let od zahájení sériové výroby počítače Tesla 200

   termín: úterý 10. září 2019 – 14:00 hod
   místo: zasedací sál Technického muzea v Brně - Králově Poli, vstup zdarma
             Purkyňova 105, tramvaj č. 12 - směr Technologický park 
  
(foto TMB z konference 2018)

program
   - moderuje - doc. ing. Branislav Lacko, CSc. - VUT Brno
   - panelová diskuze přímých pamětníků:
         Ing. Vlastimil Čevela
           
... v letech 1969 až 1990 vedoucí programátor-analytik ve VS Ingstav Brno, Tesla 270 a EC 1026 ...

         Ing. Karel Červenka
           
... v letech 1969 až 1978 oddělení základního SW pro Teslu 200/300, Tesla Pardubice ...
         Ing. Jiří Pšenička
           
... v letech 1973 až 1979 oživovací platforma počítačů Tesla 200/300, Tesla Pardubice ...
         o účasti dalších kolegů se jedná ...
   přestávka na kávu
   - komentovaná prohlídka expozice VT - Ing. Jaroslav Pipota - TM Brno
cíle konference
   hlavní:
      vhodným způsobem připomenout pozapomenutou realizaci projektu Tesla 200/300 (169 instalací),
      která spolu s předcházejícími Minsky 22 (50 instalací), následnými EC 1021 až 27 (519 instalací) a dalšími EC
      patří k nejvýznamnějším velkým a úspěšným IT projektům "doby počítačových sálu" v Československu ...

   doplňující:
      ukázat možnosti portálu prog-story k on-line dokumentování historie programování a nasazení VT u nás ...

ČeV - červenec a září 2019

PORS Opava

  

@@@  novinky & komentáře  |  hlavní podklady a info:  .T200 ^ - .sály ^  |  autor: Vlastimil Čevela souhrnné historické pohledy  |  TOP ***  |  dále [ ... ] ^^^ štítek  Souhrn pro konferenci TM v Brně dne 10. září 2019 ... 

 

    

   V létě roku 1969 mělo VS Ingstav Brno dva pracovníky (vedoucího VS a vedoucího provozu) a v průběhu listopadu nás k nim přibylo osm inženýrů pro analýzu a programování.

podřízený seznam "aplikace T200 v n.p. Ingstav Brno" ^ navazuje na různě publikované odborné příspěvky, popisující činnost a výsledky VS Ingstav, i na na rozsáhlý a svým způsobem unikátní dobový podnikový časopis 1970-1990 - Zpravodaj Ingstav Brno (vybrané články) ^, který systematicky po dobu 20-ti let dokumentuje nejen úspěšné "průmyslové zpracování dat", ale též využívání počítače při "budování ASŘ", včetně dalších souvislostí (mikrozáznamy, optické čtení, systémový přístup, spolupráce s uživateli, projektová příprava na nový počítač EC 1026, atd ...) v jednom z tehdejších největších stavebních podniků u nás - záměrně jsou vybrány i některé typické články a grafika, ukazující tehdejší způsoby "každodenní propagace socializmu" ...

PORS Opava@@@ novinky & komentáře | autor: Jiří Pšenička
v panelu na konferenci 2019 uvedl: ... mám pocit, že tady mezi těmi experty sedím špatně, nastoupil jsem totiž do Tesly až v září roku 1973. První akce, které jsem se tam zúčastnil, byla protestní schůze proti tomu, že vojenská junta pod generálem Pinochetem smetla legálního prezidenta Allendeho. Pak mě poslali do kurzu a byl jsem specialista na centrální jednotku. Mohu se snad pochlubit jedině tím, že to jsem byl já, kdo naučil Teslu 200 zpívat ...

@@@ novinky & komentáře  |  autor: Jiří Pšenička

P20190910 161633

    

   Komentovaná fotoreportáž z výpravy pamětníků - techniků a programátora z bývalé Tesly Pardubice, na 5. ročník konferenci TM v Brně k historii programování a VT - téma: "50 let od zahájení sériové výroby počítačů Tesla 200". *)