@@@  novinky & komentáře  |

konference 2018

 

základní informace
   téma:
50 let od zahájení sériové výroby počítače Tesla 200

   termín: úterý 10. září 2019 – 14:00 hod
   místo: zasedací sál Technického muzea v Brně - Králově Poli, vstup zdarma
             Purkyňova 105, tramvaj č. 12 - směr Technologický park 
  
(foto TMB z konference 2018)

program
   - moderuje - doc. ing. Branislav Lacko, CSc. - VUT Brno
   - panelová diskuze přímých pamětníků:
         Ing. Vlastimil Čevela
           
... v letech 1969 až 1990 vedoucí programátor-analytik ve VS Ingstav Brno, Tesla 270 a EC 1026 ...

         Ing. Karel Červenka
           
... v letech 1969 až 1978 oddělení základního SW pro Teslu 200/300, Tesla Pardubice ...
         Ing. Jiří Pšenička
           
... v letech 1973 až 1979 oživovací platforma počítačů Tesla 200/300, Tesla Pardubice ...
         o účasti dalších kolegů se jedná ...
   přestávka na kávu
   - komentovaná prohlídka expozice VT - Ing. Jaroslav Pipota - TM Brno
cíle konference
   hlavní:
      vhodným způsobem připomenout pozapomenutou realizaci projektu Tesla 200/300 (169 instalací),
      která spolu s předcházejícími Minsky 22 (50 instalací), následnými EC 1021 až 27 (519 instalací) a dalšími EC
      patří k nejvýznamnějším velkým a úspěšným IT projektům "doby počítačových sálu" v Československu ...

   doplňující:
      ukázat možnosti portálu prog-story k on-line dokumentování historie programování a nasazení VT u nás ...

prac. odkazy:
  video rozhovor - kolega Čejka, ...

ČeV - červenec a září 2019

@@@  novinky & komentáře  |  hlavní podklady a info:  .T200 ^ - .sály ^  |  autor: Vlastimil Čevela  |
souhrnné historické pohledy  |  TOP ***  |  dále [ ... ] ^^^ štítek  Souhrn pro konferenci TM v Brně dne 10. září 2019 ... 

PORS Opava  

@@@  novinky & komentáře  |  hlavní podklady a info:  .T200 ^ - .sály ^  |  autor: Vlastimil Čevela  |  dále [ ... ] ^^^ štítek

 

 

 

Uspořádání rubriky "T200 - využití ...":

 • seznam článků (s), zabývajících se využitím, obsahově doplňuje seznam (s) "T200 - výroba ...",
  pouze několik málo zásadních přehledových článků je pro usnadnění orientace duplicitně v obou rubrikách ...
    
  v obou hlavních i navazujících seznamech lze prohledávání vymezit zadáním roku nebo desetiletí,
  ke kterým se má požadovaná informace vztahovat ...
    
 • většina článků v obsáhlé rubrice "T200 - využití ..." je duplicitně zařazena v podřízených seznamech (s),
  ". aplikace ..." a ". Dataclub ..." popisujících vybrané tématické oblastí aplikací pro snadnější vyhledávání ...
    
 • podřízený seznam "aplikace T200 v n.p. Ingstav Brno" ^ navazuje na různě publikované odborné příspěvky, popisující činnost a výsledky VS Ingstav, i na na rozsáhlý a svým způsobem unikátní dobový podnikový časopis 1970-1990 - Zpravodaj Ingstav Brno (vybrané články) ^, který systematicky po dobu 20-ti let dokumentuje nejen úspěšné "průmyslové zpracování dat", ale též využívání počítače při "budování ASŘ", včetně dalších souvislostí (mikrozáznamy, optické čtení, systémový přístup, spolupráce s uživateli, projektová příprava na nový počítač EC 1026, atd ...) v jednom z tehdejších největších stavebních podniků u nás - záměrně jsou vybrány i některé typické články a grafika, ukazující tehdejší způsoby "každodenní propagace socializmu" ...
    
  cílem je ukázat, že problematika širšího nasazení počítačů vyžadovala řešení nových věcí, které nebyly vymezeny ani typem počítače (T200), ani oblastí využívání (stavebnictví), ale představovala výzvy, které tehdy platily obecně - a některé z nich, především kolem využívání systémového přístupu, platí i dnes ...
    

ČeV, červenec 2019

vs foto es

@@@ ... | autor: Jiří Pšenička

   Komentovaná fotoreportáž z výpravy pamětníků - techniků a programátora z bývalé Tesly Pardubice, na 5. ročník konferenci TM v Brně k historii programování a VT - téma: "50 let od zahájení sériové výroby počítačů Tesla 200". *)