@@@ novinky & komentáře  |  PRŮVODCE  |  odborná konference TM v Brně 2021  |  dále ^^^ štítek

Výroba 1956-1961, instalace v ČSSR v roce 1961:
   - UK Praha - MFF
   - VUT Brno - LPS (na fotografii - jedná se o 1. číslicový počítač v Brně a na Moravě vůbec)
   - Hydrostav Bratislava, pak FE SVŠT Bratislava (zmiňuje R. Filustek - SAV)

LGP 30

lgp 30 popis

foto ČeV - září 2021