15. ing. Pospíšil, Tesla Praha, technická sekce sdružení uživatelů počítačů Minsk, 1 s.

80