@@@  novinky & komentáře  |  dále ... viz [Minsk ...] ^^^ štítek

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000624948 - referáty, diskuzní příspěvky a zodpovězené dotazy, 90 s.

0. předmluva, obsah a tiráž, 6 s.

   Rozsáhlá celostátní akce (sborník v rozsahu 500 výtisků), konaná dne 10. března 1966 v Radiopaláci na Vinohradech v Praze, za účasti zástupců významných ministerstev a zainteresovaných ústředních orgánů.

00

01

02

03

04

90