18. Zdeněk Dráb, Státní komise pro techniku, 2 s.

88

89