7. ing. Major, Kancelářeké stroje, 4 s. - souvislosti též MZK Brno: Knihovna standardních programů VVS , Standardní programy pro NE 803

49

50

51

52