13. ing. Hušák, České závody motocyklové Strakonice, 3 s.

mj. "... připomenutí průkopnické práce bývalého Sdružení telekomunikačních podniků, dnes OŘ Tesla, v čele s ing. Brázdou, kteří mají největší zásluhu na tom, že typová řada počítačů MINSK se u nás vůbec uplatnila ..." - jde o VS AVOS Praha, později součást ÚVT Tesla Praha (pozn. red.)

76

77

78