<<<  souhrnné historické pohledy

dml.cz/dmlcz/138872 - pokroky matematiky, fyziky a astronomie, autor: Ivan Plander, 10 s.,  1985