<<<  souhrnné historické pohledy  |

www.root.cz/serialy/derne-stitky-a-holocaust - Lukáš Erben, 1307-30
velký seriál článků o využívání děrnoštítkové techniky IBM v nacistickém Německu,
mj. obsahuje i stručné dějiny DŠ a řadu různých historických souvislostí