@@@  novinky & komentáře  |  PRŮVODCE  |  souhrnné historické pohledy |  autor: Josef Tvrdík  |  vsechno2020

Josef Tvrdik   ... K napsání tohoto životopisu jsem autora, dávného kolegu a trochu i kamaráda, přemluvil v duchu celkové koncepce portálu prog-story. Ta vychází ze skutečnosti, že vývoj programování v minulém století a lidé, kteří u toho byli, nežili ve vzduchoprázdnu, ale v nějakých zcela konkretních společenských podmínkách. Tyto podmínky však byly zásadně jiné, než jsou dnes, takže považuji za potřebné je přiměřeným způsobem popsat. 

   Dalším důvodem je, že každý z nás vyrůstal v nějakém prostředí a od mládí získával podněty, které pak ovlivňovaly jeho chování, postoje i zájmy. Tímto tedy čtenářům nabízíme příběh dlouhé životní dráhy jednoho z tehdejších inženýrů-programátorů ...

Vlastimil Čevela - únor 2021, foto web OU Ostrava - dále citace z mailu na adresu redaktora:
> Od: "Jan Klaschka" - Datum: 02.07.2021 16:43 - Předmět: korigovaný životopis Pepy Tvrdíka

Se zpožděním, za které se omlouvám, bych Vás chtěl informovat, že dcery Pepy Tvrdíka letos na jaře podrobily jeho životopis drobným korekturám a upravená verze je s jejich souhlasem vystavená na webu České statistické společnosti - viz https://www.statspol.cz/wp-content/uploads/2021/03/tvrdik_vsechno_2020.pdf

Pokud by Vás zajímalo, jak jsme Pepovu památku uctili v časopisu naší společnosti, můžete se podívat sem
https://www.statspol.cz/wp-content/uploads/2021/03/IB_1_2021.pdf na stránky 22-28.

zájemci o korigovanou verzi a doplňující info mohou přejít na výše citované odkazy - ČeV, 3.7.2021

   

text vzpomínek s.4 - 3 s. ... tatínek kovář, zemědělské hospodářství, konec války, voraři, posvícení, Ratenice, Čenovice, Chabeřice, Pertoltice, ... 

Čev - srpen 2020

text vzpomínek s.7 - 6 s. ... charakteristika školy, učitelů i života dětí (bruslení, koupání, lyžování, pomoc v hospodářství a rodinná výpomoc po požáru stodoly), první signály totalitních praktik ...

ČeV - srpen 2020 

text vzpomínek s.13 - 12 s. ... dojíždění do venkovské střední školy, matematická olympiáda, taneční, brigády a další studenstké aktivity, také ale konkretní příklady omezování občanských práv občanů (zaměstnání, majetek, vzdělání) ze strany totalitního režimu  ...

ČeV - srpen 2020

text vzpomínek s.25 - 5 s. ... život na učilišti a provozní praxe v severočeském pohraničí, opět zablokování dalšího studia a začátek uvolňování poměrů ...

ČeV - srpen 2020

text vzpomínek s.30 - 30 s. ... studium na Vysoké škole chemicko technologické, studentský život v Praze, brigády, sport, prázdniny, profesoři, předměty, praxe a vše ostatní z pohledu vnímavého venkovského kluka ... 

ČeV - srpen 2020

text vzpomínek s.60 - 7 s. ... zakončení vysokoškolské vojenské přípravy, zkrácená vojenská služba, ukončená Sovětskou okupací - (vojna na škole - s.46 - 2 s.) ...

ČeV - srpen 2020 

text vzpomínek s.67 - 8 s. ... studium na aspiranturu, účast na vědeckých akcích, sport, emigrace kamarádů ...

ČeV - únor 2021

text vzpomínek s.88 - 2 s. ... ucelený popis různých úhlů pohledu na algoritmizaci, což je běžný problém v každodenním životě - řešili jsme ho s autorem i kolem prezentace jeho pamětí ...

... náš ekonomický náměstek Cigánek v Ingstavu Brno to svého času vystihl na jedné poradě: "pravda nikdy není jenom jedna" - je to příklad objektivního stavu, že různý úhel pohledu = různý cíl = různá množina podstatných faktorů k jeho dosažení ...

ČeV - únor 2021

text vzpomínek s.116 - 2 s.  ... vzpomínky přímého aktivního účastníka na tehdejší dění v Ostravě ...

ČeV - únor 2021

text vzpomínek s.135 - 5 s. ... rodina, ale i začátky a habilitace na Ostravské univerzitě a také činnost manželky Mileny na VŠB TU Ostrava ...

ČeV - únor 2021

text vzpomínek s.140  - 10 s. ... velice otevřené bilancování sedm desetiletí vztahů k protestantské víře, k ČSM i KSČ, Chartě 77, VUML, Socialistické akademii a dalším událostem včetně těch rodinných, se kterými se člověk ve svém životě musí vyrovnávat ...

ČeV - únor 2021

PRŮVODCE  |  

   V souladu s cíli expozice prog-story jsem již od prvního setkání v září 2014 ^ v Ostravě na Pepu i ostatní kolegy apeloval s prosbou o pamětnické vzpomínky. Prvním konkretním výsledkem byl seriál Mechanizace a automatizace zpracování dat v OKD Ostrava od Karla Metzla ^ a Souhrnný pohled na historii VT od Jardy Klečky ^. Ostatní se odehrávalo v rovině více či méně intenzivních poznámek či diskuzí.

   V létě 2019 Pepa několik týdnů bydlel se svojí ženou Milenou v pečovatelském domě v Modřicích. Tam jsme s nimi s Branislavem Lackem a poté i samostatně posedělí v kavárničce v sousedství pečovatelského domu. Po diskuzi o užitečnosti pamětnických vzpomínek k ilustraci doby mi Pepa poslal asi 30 stran vzpomínek Paměti z paměti ^, které popisovaly období od ranného dětství po učiliště v Litvínově, které sepsal pro rodinu. V předmluvě  sice uvedl, že v nich už nemíní pokračovat, ale podařilo se mi ho přesvědčit, že by bylo zajímavé to protáhnout na VŠ studium, vstup do praktického života a samozřejmě i na programátorskou praxi.

   Pak jsme si různě mailovali a telefonovali při hledání způsobu, jak to dát dohromady. Moje původní představa, že to budou samostatmé články, podobně jako od Karla Metzla se ukázala jako nepraktická, takže text vznikal jako  jeden soubor PDF. V prosinci 2019 se úvahy stabilizovaly v tom, že detailní přístup a časová i tematická katalogizace bude přes samostatné redakční vizitky se štítky. V průběhu těchto diskuzí se vyčlenila cenná svědectví, popisující úskalí a problémy analyticko-programátorstké práce, které mají dodnes obecnou platnost - Optimalizace potrubních sítí ... ^ a 8 bitový úkol z říše snů ... ^. 

   V lednu 2020 zemřela Milena ^ a v červnu 2020 nám Pepa poslal dokončené paměti ^ v PDF. Aby bylo možno provádět ještě potřebná drobná doplnění či úpravy, následně poslal i text v upravovatelném formátu a přehled základních dat pro kontrolu. Od té doby až do jeho odchodu ^ jsme si už ve věci pamětí nepsali.

   Dále uvedený výběr z mailové koresponce i odkazy na dílčí výsledky dokládají, jak Pepa na základě naší  asi roční redakční spolupráce původních 30 stran postupně rozšířil o dalších 120 na celkových téměř 150. Moje osobní hodnocení dosaženého výsledku i naše dlouholeté kolegiální přátelství je podrobněji zmíněno v PRŮVODCI k tématu dle odkazu v záhlaví.