@@@ - novinky & komentáře  |  EXPOZICE  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  H  -  M  Témata  |  Tisky ke stažení   |Josef Tvrdik

/ téma ^^^: 

 • souvislosti
 • podrobnosti
  • Od počátku 40 letého konání seminářů "Programování / Tvorba SW Ostrava 1975-2014", patřil k jejich hlavním aktivním organizátorům, později i ve spolupráci se svojí manželkou Milenou Tvrdíkovou.
     
  • Jeho "specialitou" na těchto seminářích byly systematicky pojaté shrnující a kriticky hodnotící příspěvky na vybraná odborná témata a také bilanční ohlédnutí při kulatých výročích jejich konání.
     
  • Od roku 2014 spolupracoval v diskuzích kolem projektu zaznamenat na webu TM v Brně "Historii programování a nasazení VT u nás". Na "výzvu redaktora" pak svoje původní 30 stránkové vzpomínky pro rodinu rozšířil pro portál prog-story na téměř 150 stránkový "Trochu delší životopis", detailně popisující život a společenské podmínky v období, kdy se tato historie odehrávala.  
      
 • komentář
  • Pepík Tvrdík patřil mezi ty kolegy, kvůli kterým jsem více než 30 let jezdil na ostravské programátorské semináře a konference. Byla tam vzácná možnost otevřené a fundované výměny názorů a zkušeností pro věc zapálených lidí z konkretní praxe. Vždycky jsem se tam i ze sborníků dozvěděl nějaká užitečná fakta či pohledy a z kontaktů vznikaly mnohé inspirace. Asi to bylo vzájemné, protože mi právě Pepík jednou řekl, že kdybych tak nehoroval pro užitečnost těchto akcí, tak že už toho dávno nechali.
     
  • Jako dobrého stylistu zajímavých textů, jsem ho přemlouval, aby napsal nějaké vzpomínky. Nejprve odolával, ale koncem roku 2019 mi něco poslal s tím, že se mu do toho nechtělo, ale že mi chtěl udělat radost. Postupně se podařilo ho získat pro myšlenku, že prezentace historie programování vyžaduje doplnění popisem společenských podmínek, ve kterých se odehrávala. Na počátku léta 2020, když byl se svojí ženou MIlenou v pečovatelském domě u nás v Modřicích, jsem s nimi několikrát poseděl na zahrádce sousední kavárničky. Všichni tři jsme ještě vzpomínali na zážitky z naší společné branže, ale za pár týdnů už Pepík poslal konečné znění "Životopisu", ve kterém se s Milenou rozloučil.
     
  • Podle mého názoru je "Trochu delší životopis" skutečně unikátním svědectvím o všech hlavních událostech od konce II. světové války. Začíná vojáky Rudé armády v roce 1945, popisuje nástup totality po roce 1948, uvolnění v šedesátých letech a jeho konec 1968, programování a život v dobách normalizace, sametový převrat 1989 s následným vydechnutím a novým rozhlédnutím se po světě i po vlasti. Tu poslední etapu už všichni znají, ale takto čtivě pojednané vyprávění o tom, co bylo před tím vůbec není běžné a proto ho považuji za lidsky i historicky velice cenné.
     

Vlastimil Čevela - Modřice, 28.2.2021
foto web OU Ostrava