... souhrnná charakteristika se připravuje, rozsáhlé on-line informace jsou přístupné přes štítek "Ingstav Brno" ...
dále jsou různé, zatím neuspořádané poznámky a odkazy - dík za trpělivost - ČeV - listopad 2021

pracovníci tehdejšího velkého výpočetního střediska se velice angažovali kolem semináře Programování v Ostravě

rozcestník