... souhrnná charakteristika se připravuje, rozsáhlé on-line informace jsou přístupné přes štítek "VUT Brno" ...
dále jsou různé, zatím neuspořádané poznámky a odkazy - dík za trpělivost - ČeV - listopad 2021

instalované počítače do r. 1989:
   1961 - LGP-30, první číslicový počítač na Moravě
   1966 - Minsk 2/22, Datasaab D21
   1972 - Tesla 200
   1984 - EC1045, ADT
   1988 - PMD, SaPi, IQ 151 PC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Brně

Přehled tématicky zainteresovaných pracovišť

www.vutbr.cz/ - Vysoké učení technické v Brně

   www.vutbr.cz/o-univerzite/historie-a-soucasnost - od roku 1899 do současnosti - !!!
   www.vutbr.cz/cvis - Centrum výpočetních a informačních služeb
   www.vutbr.cz/cvis/o-nas/historie - - -

www.feec.vutbr.cz/ustavy/index.php.cz - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
www.feec.vutbr.cz/fakulta/history_old.php.cz ... historie podrobně

www.fit.vutbr.cz/units/ - Fakulta informačních technologií   
   <<<  Muzeum výpočetní techniky FIT VUT Brno
www.fit.vutbr.cz/FIT/history ...
www.fit.vutbr.cz/FIT/history/history86 ... historie k roku 1986

www.fbm.vutbr.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura - Fakulta podnikatelská
www.fce.vutbr.cz/struktura/ustav.asp?IDprac=2470 - Fakulta stavební
www.fme.vutbr.cz/uinfo.html?ustav=13460 - Fakulta strojní