... souhrnná charakteristika se připravuje, rozsáhlé on-line informace jsou přístupné přes štítek "Ingstav Brno" ...
dále jsou různé, zatím neuspořádané poznámky a odkazy - dík za trpělivost - ČeV - listopad 2021

   Tehdejší národní podnik Ingstav Brno se svými asi 7 tisíci zaměstnanci i objemem výroby patřil k největším stavebním podnikům v ČSSR. Jeho hlavní specializací byla velká vodní díla (přehrady, regulace řek) ale i vodovody, kanalizační čistírny, ale dle ptřeby a rozhodnutí nadřízených plánovacích orgánů i jiné stavby (např. cementárna Čížkovice, hala Rondo v Brně, ...).

Spolu s n.p. Dopravní stavby Olomouc, Doprastav Bratislava, Váhostav Žilina, Hydrostav Bratislava (?), Inženierské stavby Košice, ??? spadal pod slovenskou VHJ Inženierske stavitelstvo generálne riaditelstvo Bratislava (ISGR).

Podnikové ředitelství Ingstavu bylo v Brně a organizačně se členil na závody: Hradec Králové, Kojetín, Uherské Hradiště, Opava, Ostrava, stavba vodního díla Dalešice a několik dalších stavebních i servisních závodů v Brně.

 souvislosti

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/podozrivych-kauze-hydrostav-branisko-chytili-milionarov-ani-zdaleka-nepripominaju.html

http://www.vahostav-sk.sk/