... souhrnná charakteristika se připravuje, rozsáhlé on-line informace jsou přístupné přes štítek "MU (UJEP) Brno" ...
dále jsou různé, zatím neuspořádané poznámky a odkazy - dík za trpělivost - ČeV - listopad 2021