text vzpomínek s.135 - 5 s. ... rodina, ale i začátky a habilitace na Ostravské univerzitě a také činnost manželky Mileny na VŠB TU Ostrava ...

ČeV - únor 2021