text vzpomínek s.60 - 7 s. ... zakončení vysokoškolské vojenské přípravy, zkrácená vojenská služba, ukončená Sovětskou okupací - (vojna na škole - s.46 - 2 s.) ...

ČeV - srpen 2020