@@@ novinky & komentáře  |  autor: Petr Kovář  |  ^^^ menu  |  <<<  cz - Historie VT ... *** - [Kovář] ^^^ štítek
<<<  souhrnné historické pohledy

w001

 

 webový portál

Historie výpočetní techniky
v Československu

Dějiny matematických strojů 1950-1975
www.historiepocitacu.cz
autor: Petr Kovář 2010

 

 


Textová část stránek vznikla v letech 2004–2005 jako diplomová práce
na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.
   www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/ustav-hospodarskych-a-socialnich-dejin
   www.shsd.cz - Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky 

ČeV - srpen 2015