v další části stránky jsou různé rozpracované pracovní články redaktora - omlouvám se, že z technických důvodů nemůže být jejich zveřejnění potlačeno, protože by nebylo možno využívat automatických vazeb, vyhledávání a dalších potřebných vlastností redakčního systému, což by značně komplikovalo redakční práci - děkuji za pochopení

ČeV - květen 2016

algoritmus (Algorithm)

termín, kterým se označuje operační systém, ve kterém programy běží - - -

v současnosti se za "univerzální prostředí" asi dá považovat i webový prohlížeč - - -


ČeV - srpen 2015

počátky práce v Ingstavu - nástup jako "profesionál" v jiném oboru - naprostý laik v počítačích

zadání bylo jasné - převést na počítač, zrušit zpracování SPS

vše úplně jinde, než akademické úvahy o algoritmizaci (v detailu v programu - ale programování bylo "za odměnu"

případ "materiál", kde "algoritus" = vynásobit cenu x množství a posečítat to na úrovni sklad, závod, podnik

skutečný problém ale byl v tom, že doklady vznikaly na 300 skladech, kompletovaly a pořizovaly se na 10 závodech bylo jich 80 tisíc/měsíc, musely se spolehlivě pořídit do počítače a správně přiřadit ke 150 tisícům skladových karet, zpracování mělo pevný měsíční termín a muselo to sedět do halíře

zkušenost z dřívější profesionální činnosti projektanta parních elektráren - každé potrubí muselo někam správně vést, všechna zařízení se musela správně umístit a připojit - dohromady to byl složitý technologický proces, který musel fungovat - tok dat v informačním systému podn iku se v zásadě moc neliší od toku technologických médií v elektrárně

Základní pojmy nepostihují všechny detaily - k tomu obecně slouží ABC lexikon,
v této skupině témat jsou zařazena pouze vybraná nejvýznamnější témata

V souvislosti s postupnou tvorbou expozice, jsou zde pojmy uvedeny teprve tehdy,
až je o nich podrobně pojednáno v některé z dalších tématických skupin

Samostatné rejstříkové téma - související články po kliknutí na odpovídající tlačítko

otevřené a uzavřené podprogramy / programy

návrat z podprogramu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Parametr_funkce

informační panel jako "zastavení" v rámci prohlídkového okruhu virtuální expozice prog-story

pozn.:
   - pojem "téma" se také používá pro pojmenování šablony v redakčním systému (např. Drupal a další)

k listování po tématech slouží rozbalená nabídka VPRAVO, přiřazené články  <<< dále ...

!!! - STRUKTURA PROHLÍDKOVÉHO OKRUHU, ANI JEHO OBSAH ZATÍM VŮBEC NENÍ STABILNÍ - !!!

obsah:

témata z programování a softwarového inženýrství i souvisejících oblastí, která se týkají principů s trvalou platností,
např. systémový přístup, práce s informacemi, projektové řízení, binární počítání a další ...

otázka přenositelnosti programů a projektů, otázky systémové dynamiky - vývoj způsobů zpracování, změna prostředí, změna technologie

 

PRŮBĚŽNĚ UPŘESŇOVÁN s doplňováním témat a exponátů do virtuální expozice --- !!!