Zveřejněné i nezveřejněné texty, kopie mailů, zprávy o jednáních a další podobné materiály, dokumentující individuální komunikaci redaktora s partnery

 

Formalizované názvy článků

 • označení partnera (nejlépe zkratkou)
 • datum ve tvaru RRMM-DD
 • za pomlčkou další informace

 

 

Vážení kolegové, spolupracovníci a návštěvníci virtuální expozice prog-story,

na této stránce máte formou "Přidat komentář" následující možnosti:

 • bez registrace napsat svoje NÁMĚTY, DOTAZY nebo HODNOCENÍ k virtuální expozici prog-story jako celku
  podobně můžete uplatnit svoje komentáře ke všem stránkám, uvedeným v rubrice AKTUÁLNÍ NOVINKY,
  jméno v komentáři může být i přezdívka - je povinné a vždy zveřejněno,
  e-mail v komentáři slouží pro příp. odpověď ze strany redaktora - je nepovinný a není zveřejněn

 • požádat o registraci aktivního návštěvníka,
  která po přihlášení nabízí jednodušší práci s editorem komentářů (nevyžaduje se kontrolní řetězec znaků),
  umožňuje jejich následné úpravy a realizuje jejich okamžité zveřejnění (e-mail nutný)

 • požádat o autorskou registraci, která k výše uvedenému umožňuje též přispívat do expozice vlastními články (e-mail nutný)

zveřejnění komentářů a realizace registrace proběhne zpravidla během několika dnů,
děkuji za každou aktivní spolupráci - se srdečným pozdravem Vlastimil Čevela                  

Modřice - září 2015
AKTUÁLNÍ NOVINKY - komentáře

rok 2015

 • Návrh přiměřeně flexibilní struktury prohlídkových okruhů virtuální expozice a její realizace na serveru Technického muzea v Brně ve zkušebním provozu
  realizace: Plánek expozice - Historický vývoj u nás - Tématické okruhy   

 • Sestavení technicko-organizačních pokynů pro činnost redaktora
  realizace: Příručka pro redaktora

 • Pořízení potřebného digitálního datového obsahu a vytvoření stránek, které dokumentují, jak bylo několik tisíc RVHP počítačů EC/JSEP a SM/SMEP, nasazeno v 70-tých a 80-tých letech minulého století v bývalém Československu
  realizace: Seznam firem a jejich cca 3500 počítačů - v členění dle typu, roku instalace, lokality - >>> okruh T  
                 pořízený seznam firem a jeho prezentace ve vybraných tříděních je významný datový základ,
                 který má zajímavý potenciál pro další výhledové využití:
                    - doplnění o další rodiny počítačů pro získání pohledu na celé národní hospodářství
                    - doplnění oborové klasifikace firem k získání pohledů podle jednotlivých odvětví 
                    - vytvoření přímého propojení od typů počítačů v prohlídkovém okruhu C na konkretní aplikace
                    - vytvoření programového vybavení pro volitelné možnosti různých výběrových pohledů
                    - popsání nasazení počítačů v ČSSR v souvislostech důsledně centralizovaného hospodářství

Další uvažované výstupy

 • Vyhodnocení komunikace s užším okruhem externích autorů ve zkušebním provozu virtuální expozice a sestavení technicko-organizačních pokynů pro činnost autorů a dalších aktivně spolupracujících přispěvatelů

 • Příprava zahájení oficiálního veřejného provozu virtuální expozice a souvisejících informačních materiálů k termínu výstavky a konference ADA 200 v prosinci 2015

 • Digitalizace 10 ročníků časopisu Dataservis - Zpravodaj pro výpočetní techniku ÚVT Tesla Praha 1969-1978 pro interní sbírkový fond Technického muzea v Brně, jako podklad pro uvažované budoucí zpracování historického vývoje počítačů TESLA