Zveřejněné i nezveřejněné texty, kopie mailů, zprávy o jednáních a další podobné materiály, dokumentující individuální komunikaci redaktora s partnery

 

Formalizované názvy článků

  • označení partnera (nejlépe zkratkou)
  • datum ve tvaru RRMM-DD
  • za pomlčkou další informace