termín, kterým se označuje operační systém, ve kterém programy běží - - -

v současnosti se za "univerzální prostředí" asi dá považovat i webový prohlížeč - - -


ČeV - srpen 2015