... první ze tří základních obsahových kategorií (témata - lidé - instituce), která se dále člení na ( ^^^ štítek ):
!!! - obsah seznamu "témata (s)"  bude nutno revidovat, protože A,B,C jsou samostatné ..." 24.11.2020 ČeV

  • A - systémy a programování .. tj. záležitosti převážně mentální (systémový přístup, informatika, SW)
  • B - počítače a další technika .. tj. konkretní fyzická realizace (HW)
  • C - využití počítačů a IT .. tj. jak, k čemu a kde se to uplatňuje

 

   

@@@  |  ABC lexikon ^^^ menu  

   ABC lexikon je vstupem do automaticky udržovaného systému štítků, který s pomocí souhrnů na různých úrovních umožňuje přímý přístup nejen k tématům, lidem a institucím, ale i k jednotlivým exponátům virtuální expozice prog-story. Témata, lidé, instituce a další souhrny jsou řazeny abecedně, exponáty podle roků, ke kterým se vztahují.

ČeV - září 2017

(štítky) -

... třetí ze tří základních obsahových kategoriíí (témata - lidé - instituce) ...