... první ze tří základních obsahových kategorií (témata - lidé - instituce), která se dále člení na ( ^^^ štítek ):
!!! - obsah seznamu "témata (s)"  bude nutno revidovat, protože A,B,C jsou samostatné ..." 24.11.2020 ČeV

  • A - systémy a programování .. tj. záležitosti převážně mentální (systémový přístup, informatika, SW)
  • B - počítače a další technika .. tj. konkretní fyzická realizace (HW)
  • C - využití počítačů a IT .. tj. jak, k čemu a kde se to uplatňuje