4/45 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Modřice - 3 s. |  <<<  O virtuální expozici prog-story  |

historie_TSW/PG_Ostrava  (! informace, inspirace a interakce)

   Úvaha nad důležitostí osobního setkávání lidí tvůrčích inženýrských profesí a významem vzájemné výměny informací, inspirativních podnětů a interaktivních diskuzí - - -

  Současně odpověď na otázku, proč byla vyvinuta maximální snaha o uchování mnohaletého "intelektuálního dědictví" z havířovsko-ostravských seminářů a vlastně též svým způsobem vysvětlena motivace pro následný (za dalších 10 let) vznik virtuální expozice prog-story na webu Technického muzea v Brně - - -

ČeV - duben 2020