26. <<< 2000 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 27 příspěvků 235 stran 100 výtisků Tanger s.r.o. @^

30. 5. - 1. 6. 2000

2000 1 2000 3 2000 4 2000 3a 2000 5 2000 a

 

Příspěvky:
 1. Standardizace kolem nás, STEP a XML (samostatná příloha) - Jan Rychnovský / Tanger Ostrava - 5 s.
 2. Textový editor v informačním systému - Richard Bébr / VŠE Praha - 9 s.
 3. Implementace informačního systému VIDIUM v jazyce JAVA - Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník / MediumSoft Ostrava - 6 s.
 4. Informační systém VIDIUM a využití moderních technologií - Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník / MediumSoft Ostrava - 6 s.
 5. Internet z pohledu aplikačního programátora - Vlastimil Čevela /  PS Cobol Modřice - 5 s.
 6. Projektování různorodých úloh - Pavel Drbal / VŠE Praha - 7 s.
 7. Jakost softwaru užívaného ve firmách - Martin Halva /  VUT Brno FSI - 6 s.
 8. CONTROL WEB - Objektové vývojové prostředí (nejen) pro průmyslové aplikace - Jiří Kofránek / UK Praha - 1 s.
 9. Enterprise Information Portals - Jan Kotek / Sybase ČR Praha - 5 s.
 10. Plánovanie zavádzania informačných systémov na báze normatívov - Juraj Kubiš / SLOVAKODATA Bratislava - 12 s.
 11. Sybase Adaptive Server, JAVA v databázi - Vladimír Kyjonka / Sybase ČR Praha - 7 s.
 12. Budování datových skladů jako proces inspirace a učení - Vladimír Kyjonka / Sybase ČR Praha - 12 s.
 13. Vliv metod tvorby software na jakost software - Branislav Lacko /  VUT Brno FSI - 5 s.
 14. Implementácia IS a reinžiniering obchodných procesov v podmienkach firiemtransformujúcich sa ekonomík - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 6 s.
 15. Současná OO vývojová prostředí založená na jazyce Smalltalk - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 15 s.
 16. Novinky intranetu - Martin Molhanec /  ČVUT Praha - 13 s.
 17. Skriptovací techniky Microsoftu - Martin Molhanec /  ČVUT Praha - 14 s.
 18. Objektová algebra - junior Zdeněk Pezlar / MZLU Brno - 5 s.
 19. Year 2000 Problem - The Lessons Learned - Bogdan Pilawski / Wielkopolski Bank Poznaň - 10 s.
 20. Využití internetu a intranetu pro servisní služby Škoda Auto a.s. - Jaroslav Ráček / MU Brno FI - 6 s.
 21. Využití internetu a intranetu při tvorbě regionálního IS o odpadech - Jan Sluka / MU Brno FI - 5 s.
 22. Prostředky pro zpřístupnění a vyhledávání textových informací - Václav Snášel, Jiří Dvorský /  UP Olomouc, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková /  VŠB TU Ostrava FEI - 9 s.
 23. Tvorba SW pro aplikace v reálném čase na bázi spojení technologií UML a SDL - Ctirad Vrána, Jan Šlechta /  AGIT AB Praha - 13 s.
 24. Řízení OO analýzy a designu - Vladimír Zyka / ITS Praha - 10 s.
 25. Automatizovaná tvorba databázových aplikací v praxi - Miroslav Padalík /  Aura Brno - 14 s.
 26. Manažerské informační systémy 21. století - Zdeněk Pezlar / MZLU Brno - 5 s.
 27. Multidimenzionálny vývoj IS pomocou CASE systémov - Iveta Kremeňová, Milan Petrík / Žilinská univerzita - 7 s.

1/27 - text příspěvku - Jan Rychnovský / Tanger Ostrava - 5 s.

metodiky_projektování  (! metamodel podniku, výrobní data),  normy  (ISO 10303 STEP pro výrobní data),  XML  (využití pro správu dokumentů STEP),  historické_pohledy_200x  (situace v oblasti výrobních dat),  /*1/  (samostatná příloha - není ve sborníku),   www.czstep.cz 

2/27 - text příspěvku - Richard Bébr / VŠE Praha - 9 s.

texty (začlenění editoru do IS, MS Word)

3/27 - text příspěvku - Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník / MediumSoft Ostrava - 6 s.

web_aplikace  (systém VIDIUM pro datové sklady),  datové_sklady  (datové sklady a dolování dat),  Java  (dolování dat, thread(vlákna)

4/27 - text příspěvku - Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník / MediumSoft Ostrava - 6 s.

web_aplikace  (sběr, analýza a vizualizace dat),  datové_sklady  (datová pumpa a datový sklad)

5/27 - text příspěvku - Vlastimil Čevela /  PS Cobol Modřice - 5 s.

web_programování  (! programování u klienta a na serveru),  historické_pohledy_200x  (stručně o internetu) 

6/27 - text příspěvku - Pavel Drbal / VŠE Praha - 7 s.

objektové_projektování  (modely pro analýzu zadání),  životní_cyklus_SW  (analýza zadání)

7/27 - text příspěvku - Martin Halva /  VUT Brno FSI - 6 s.

kvalita_SW  (! charakteristiky jakosti SW),  normy  (ISO/IEC 9126 pro jakost SW, metriky)

8/27 - text příspěvku - Jiří Kofránek / UK Praha - 1 s.

programování_ostatní  (OO vývojové prostředí Control Web),  real_time_aplikace  (virtuální přístroje, řízení daty),  web_programování  (vizuální programování, Control Web),  aplikace  (lékařský simulátor pomocí Control Web)

9/27 - text příspěvku - Jan Kotek / Sybase ČR Praha - 5 s.

web_aplikace  (podnikové informační portály Sybase),  web_programování  (podpora komponentových modelů)

11/27 - text příspěvku - Vladimír Kyjonka / Sybase ČR Praha - 7 s.

databanky_objektové  (komponentová architektura Sybase, Java),  Java  (využívání v databázi, SQL),  objektové_programování  (OO datové typy, komponenty)

12/27 - text příspěvku - Vladimír Kyjonka / Sybase ČR Praha - 12 s.

datové_sklady  (datové sklady, metodiky, rizika),  umělá_inteligence  (! datové sklady jako podpora rozhodování),  historické_pohledy_200x  (budování datových skladů)

13/27 - text příspěvku - Branislav Lacko /  VUT Brno FSI - 5 s.

kvalita_SW  (význam používání vhodných metodik),  metodiky_projektování  (vliv na jakost SW)

14/27 - text příspěvku - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 6 s.

aplikační_typizace  (využívání standardních ověřených řešení),  výuka_tvorby_SW  (zkušenosti z vyžívání SAP R/3 na VŠ),  inovace_IS  (inovace obchodních procesů)

15/27 - text příspěvku - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 15 s.

Smalltalk  (! jazyk, prostředí, příklady),  objektové_programování  (možnosti Smalltalk, srovnání s C),  historické_pohledy_200x  (historie jazyka Smalltalk),  C/C++/C#  (příklad srovnání C a Smalltalk)

16/27 - text příspěvku - Martin Molhanec /  ČVUT Praha - 13 s.

web_programování  (strana klienta a serveru, projekt Apache),  HTML  (souhr informací o XHTML),  Java  (technologie JavaServer Pages)

17/27 - text příspěvku - Martin Molhanec /  ČVUT Praha - 14 s.

web_programování  (MS VBScript a JScript a další ...)

18/27 - text příspěvku - junior Zdeněk Pezlar / MZLU Brno - 5 s.

modelování  (objektový model dat, OO algebra),  aplikovaná_matematika  (! teorie množin a objektová algebra),  UML  (formalizace pomocí objektové algebry)

19/27 - text příspěvku - Bogdan Pilawski / Wielkopolski Bank Poznaň - 10 s.

Y2K_problém  (! poučení z různých přístupů k řešení),  historické_pohledy_200x  (poučení z problému Y2K),  inovace_IS  (řešení problému Y2K),  english_text

20/27 - text příspěvku - Jaroslav Ráček / MU Brno FI - 6 s.

web_aplikace  (nakládání s odpady v autoservisech),  web_programování  (užití PHP, MS Access, SQL/ODBC, Win32)

22/27 - text příspěvku - Václav Snášel, Jiří Dvorský /  UP Olomouc, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková /  VŠB TU Ostrava FEI - 9 s.

aplikace  (dokumentační databáze Agrocom, PDF),  texty  (! dokumentografické informační systémy),  algoritmy_vyhledávání  (vyhledávání v dokumentech podle slov),  aplikovaná_matematika  (! Booleovská metoda dotazování),  databanky_relační  (WinBase 602)

23/27 - text příspěvku - Ctirad Vrána, Jan Šlechta /  AGIT AB Praha - 13 s.

real_time_aplikace  (příklad Bank Office System),  UML  (užití, spolu se SDL pro real-time úlohy)

24/27 - text příspěvku - Vladimír Zyka / ITS Praha - 10 s.

objektové_projektování životní_cyklus_SW  (analýza a návrh),  CASE  (Rational Rose for Java, OO modelování),  Java  (IBM Visual Age for Java, Rational Rose)

25/27 - text příspěvku - Miroslav Padalík /  Aura Brno - 14 s.

databanky  (CASE a generátor aplikací VIAGEN),  CASE  (! model skladu, generování DB a GUI),  C/C++/C#  (generátor vícevrstvých aplikací VIAGEN)

26/27 - text příspěvku - Zdeněk Pezlar / MZLU Brno - 5 s.

aplikace  (! výhledové potřeby manažérských IS),  umělá_inteligence  (teorie her, řízení rizik),  historické_pohledy_200x  (výhledové nároky na IS)

27/27 - text příspěvku - Iveta Kremeňová, Milan Petrík / Žilinská univerzita - 7 s.

modelování  (druhy modelování při návrhu IS),  objektové_projektování  (MetaCASE nástroje a OO metodiky)