14/27 - text příspěvku - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 6 s.

aplikační_typizace  (využívání standardních ověřených řešení),  výuka_tvorby_SW  (zkušenosti z vyžívání SAP R/3 na VŠ),  inovace_IS  (inovace obchodních procesů)