13/27 - text příspěvku - Branislav Lacko /  VUT Brno FSI - 5 s.

kvalita_SW  (význam používání vhodných metodik),  metodiky_projektování  (vliv na jakost SW)