22. <<< 1996 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 21 příspěvků 177 stran *120 výtisků Tanger s.r.o. @^

29. 5. - 30. 5. 1996

1996 1 1996 2 1996 2a 1996 3 1996 a

 

Příspěvky:
 1. Věnování sborníku - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava  - 1 s.
 2. Strategická role informačních technologií současnosti - Jindřich Kaluža / VŠB TU Ostrava - 3 s.
 3. Programové produkty pro podporu projektového řízení - Branislav Lacko / VUT Brno - 5 s.
 4. Popis metody IDEF - Martin Halva / VUT Brno - 7 s.
 5. Možnosti používaných metodologií a CASE nástrojů v SA/SD při reengineeringubusiness procesů - Jiří Schindler, Jan Ministr / VŠB TU Ostrava - 7 s.
 6. Efektivní návrh grafického uživatelského rozhraní - Michael Hanke / LBMS Praha - 6 s.
 7. TT in Poland - the Story of Hopes, Pitfalls and Limited Success - Bogdan Pilawski (památce Zdeňka Rusína) / WBK Poznaň - 11 s.
 8. Integrovaný informační systém pro ekologicky orientované řízení podniku - Jiří Hřebíček / MZU Brno, Tomáš Pitner / MU (UJEP) Brno - 8 s.
 9. Súčasný stav a požiadavky na informačný systém podniku - Juraj Kubiš / Slovakodata Bratislava - 14 s.
 10. Vývojové prostředky rodiny LANSA a jejich aplikace v rozsáhlých IS pro pojišťovny - Jiří Kolařík / Slavia Data Praha - 8 s.
 11. Proudy v objektově orientovaných metodikách - Pavel Drbal / VŠE Praha - 10 s.
 12. Zkušenosti s objektově orientovaným přístupem při tvorbě aplikací - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol, Tomáš Vaňák / ČVUT Praha - 13 s.
 13. Zkušenosti z praktické aplikace objektového přístupu - František Huňka / OU Ostrava - 11 s.
 14. Dědičnost - Tomáš Hruška / VUT Brno - 10 s.
 15. Algoritmus převodu schématu objektově orientovaného modelu do schématu entitně-relačního modelu - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 6 s.
 16. JAVA - nový objektový jazyk - Petr Šaloun, Roman Szturc / VŠB TU Ostrava - 10 s.
 17. Bakalářský a inženýrský studijní program na oboru Informatika a výpočetní technika na FEI VUT v Brně - Jan Max Honzík / VUT Brno - 11 s.
 18. Vyhledávání ve stromově uspořádaných seznamech - Jan Max Honzík / VUT Brno - 9 s.
 19. Přenos projektů Cobol DOS-4/EC pod DOS-NOVELL/PC - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL Modřice - 4 s.
 20. Národní prostředí v softwarových systémech - Richard Bébr / ČTU Praha - 8 s.
 21. Dokumentografické informační systémy - Dušan Húsek / ČSAV Praha, Vladimír Sklenář, Václav Snášel / UP Olomouc - 13 s.

1/21 - text příspěvku - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava  - 1 s.

historie_TSW/PG_Ostrava  (vzpomínka na Ing. Zdeňka Rusína), 

2/21 - text příspěvku - Jindřich Kaluža / VŠB TU Ostrava - 3 s.

historické_pohledy_199x  (strategická role IT),  historie_TSW/PG_Ostrava  (nové místo konání - VŠB TU Ostrava EF), 

3/21 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 5 s.

řízení_projektování  (! přehled podpůrných PG produktů), 

4/21 - text příspěvku - Martin Halva / VUT Brno - 7 s.

metodiky_projektování  (! americká modelovací metoda IDEF),  CASE  (Gupta podpora metodě IDEF), 

5/21 - text příspěvku - Jiří Schindler, Jan Ministr / VŠB TU Ostrava - 7 s.

metodiky_projektování  (! porovnání metod analýzy a návrhu),  modelování  (techniky dynamického modelování BP),  kvalita_SW  (business proces a kriteria kvality IS),  inovace_IS  (reengineering firmy), 

6/21 - text příspěvku - Michael Hanke / LBMS Praha - 6 s.

komunikace_kolem_SW  (grafická a uživatelská rozhraní),  programování_ostatní  (nástroje LBMS na tvorbu GUI), 

7/21 - text příspěvku - Bogdan Pilawski (památce Zdeňka Rusína) / WBK Poznaň - 11 s.

historie_TSW/PG_Ostrava  (In memory of Zdeněk Rusín),  historické_pohledy_199x  (! současný stav IT v Polsku),  english_text 

8/21 - text příspěvku - Jiří Hřebíček / MZU Brno, Tomáš Pitner / MU (UJEP) Brno - 8 s.

aplikace  (! IS pro ekologicky orientované řízení),  CASE  (příklad použití SSAMD a nástroje LBMS), 

9/21 - text příspěvku - Juraj Kubiš / Slovakodata Bratislava - 14 s.

historické_pohledy_199x  (! počítačem integrovaná výroba a IS),  aplikační_typizace  (! konkretní cíle IS výrobního podniku),  inovace_IS  (! přechod od ASŘP na CIM),  řízení_projektování  (! požadavky na dodavatele IS), 

10/21 - text příspěvku - Jiří Kolařík / Slavia Data Praha - 8 s.

klient_server_aplikace  (nástroje LANSA v IS pojišťovny),  IBM_počítače  (AS/400),  CASE  (příklad práce s nástroji LANSA),  databanky  (aplikace LANSA Repository),  RPG  (LANSA jako náhrada RPG), 

11/21 - text příspěvku - Pavel Drbal / VŠE Praha - 10 s.

objektové_projektování  (! charakteristika objektových metodik), 

12/21 - text příspěvku - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol, Tomáš Vaňák / ČVUT Praha - 13 s.

objektové_programování  (! základní principy OO přístupu),  Smalltalk  (! charakteristika z pohledu OOP),  historické_pohledy_199x  (! důvody pro OO přístup),  databanky_objektové  (! srovnání relačních a objektových DB), 

13/21 - text příspěvku - František Huňka / OU Ostrava - 11 s.

objektové_programování  (! příklady vazeb mezi objekty),  výuka_tvorby_SW  (! příklady OO přístupu), 

14/21 - text příspěvku - Tomáš Hruška / VUT Brno - 10 s.

objektové_programování  (! problematika dědičnosti),  databanky_objektové  (OO databázový model),  C/C++/C#  (příklady na dědičnost v OOP), 

15/21 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 6 s.

objektové_programování  (převod OO schematu relačního),  databanky_objektové  (entitně relační model dle OOM),  pseudokód  (kombinace C++ a SQL pro výklad OOP), 

16/21 - text příspěvku - Petr Šaloun, Roman Szturc / VŠB TU Ostrava - 10 s.

Java  (! charakteristika jazyka), 

17/21 - text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno - 11 s.

výuka_tvorby_SW  (! vývoj VŠ vzdělávání v Evropě a u nás),  lidé_kolem_SW  (! vzdělání a formování osobnosti), 

18/21 - text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno - 9 s.

algoritmy_vyhledávání  (! stromové seznamy, Pascal),  Pascal  (! algoritmy vyhledávání), 

19/21 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL Modřice - 4 s.

Cobol (kompatibilita EC a MX Cobol),  inovace_IS (! přenos IS z DOS-4/EC na PC/Novell),  EC_1025/6/7  (přenos dávkových agend na PC),  programování_ostatní (! interaktivní a dávkový vývoj SW), 

20/21 - text příspěvku - Richard Bébr / ČTU Praha - 8 s.

národní_prostředí  (! čeština a další SW problémy),  komunikace_kolem_SW  (! jazyková prostředí uživatele), 

21/21 - text příspěvku - Dušan Húsek / ČSAV Praha, Vladimír Sklenář, Václav Snášel / UP Olomouc - 13 s.

texty  (! základní pojmy dokumentografických IS),  aplikovaná_matematika  (! modely pro vyhledávání v textech),