29. <<< 2003 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 28 příspěvků 218 stran 100 výtisků Tanger s.r.o. @^

28. 5. - 30. 5. 2003

2003 1 2003 3 2003 4 2003 3a 2003 5 2003 a

 

Příspěvky:
 1. Platformy pro tvorbu grafických aplikací - David Bražina / Ostravská univerzita - 4 s.
 2. Nová norma jazyka Cobol - Vlastimil Čevela / PS Cobol Modřice - 4 s.
 3. Jak číst knihy o metodikách aneb zobecněná recenze - Pavel Drbal / VŠE Praha - 9 s.
 4. Význam prostředků CASE pro řízení jakosti software - Jan Dujka / VUT Brno - 10 s.
 5. Aplikačně-průmyslová orientace studijního profilu bakalářského studijníhoprogramu informační technologie - Max Jan Honzík / VUT Brno, Radomír Kurečka / Školicí centrum IT Brno - 7 s.
 6. Časová hlediska elektronického podepisování - Miroslav Hrad, Jaroslav Ráček / MU Brno - 9 s.
 7. Elektronická zdravotní pojišťovna HZP - Milana Hrabalová, Otakar Fišer / Hutnická ZP Ostrava - 8 s.
 8. Správa firewallů a antivirových systémů ve společnosti ORKLA FoodsInternational - Martin Kořínek / GUSEPPE Hradec Králové - 7 s.
 9. Cykly v projektoch - Juraj Kubiš / SLOVAKODATA Bratislava - 8 s.
 10. Pedagogické vzory ve výuce softwarových inženýrů - Miloš Kudělka, Vladimír Sklenář / UP Olomouc - 5 s.
 11. Nové pohledy na životní cyklus tvorby software z hlediska jakosti aplikacíautomatického řízení - Branislav Lacko / VUT Brno - 9 s.
 12. Outsourcingové modely a prevádzka informačného systému - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 7 s.
 13. Technologie Model-View-Controller a její uplatnění při návrhu a implementaciinformačních systémů v prostředí tenkého klienta - Ivo Martiník / VŠB-TU Ostrava - 7 s.
 14. Podpora ICT ve velkých firmách a objektově orientovaný přístup - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 9 s.
 15. Procesní portál veřejné správy - Jan Ministr / VŠB-TU Ostrava - 3 s.
 16. Objektové metodologie - jejich užití a výklad - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 5 s.
 17. Macromedia Flash a jeho využití při výuce technických předmětů - Martin Draessler, Jan Jirsa, Martin Molhanec / ČVUT Praha - 8 s.
 18. Seznámení se standardem STEP a jeho objektově orientovaným jazykem EXPRESS - Martin Molhanec, Filip Gottwald, Roman Mík / ČVUT Praha - 10 s.
 19. Metodologie orientované na tvorbu webových sídel - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 11 s.
 20. Současné mobilní komunikace - cesta ke třetí generaci - Olga Müllerová / ČTÚ Praha - 9 s.
 21. WWW server v přílivu uživatelů Internetu - Jaromír Ocelka / MU Brno - 8 s.
 22. Návrh a realizace www prezentace ČKR - Šárka Ocelková / MU Brno - 9 s.
 23. The Notion of "Active Customer" in the Outsourcing Contracts - Bogdan Pilawski / Bank Zachodni Wroclaw - 10 s.
 24. Bezbariérový web - Pavel Pěnka, Jaroslav Ráček / MU Brno - 9 s.
 25. Evoluce vývoje software v prostředí MicroStation - Stanislav Sumbera - 7 s.
 26. Právní režim informačních systémů obsahujících personální údaje - Vladimír Šmíd / MU Brno - 11 s.
 27. Modelování znalostí - Zdeňka Telnarová / Ostravská univerzita - 6 s.
 28. Použití jazyka UML při vývoji systémů pracujících v reálném čase - Jan Šlechta / Software Design Praha - 6 s.

1/28 - text příspěvku - David Bražina / Ostravská univerzita - 4 s.

programování_grafiky  (DirectX, OpenGL),  prostředí_ostatní  (virtuální_realita)

2/28 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / PS Cobol Modřice - 4 s.

Cobol  (! mezinárodní norma 2002),  normy  (ISO/IEC 1989:2002 Cobol),  historické_pohledy_200x  (historie a vlastnosti Cobolu),  národní_prostředí  (multilinguální adaptibilita v ISO Cobol)

4/28 - text příspěvku - Jan Dujka / VUT Brno - 10 s.

kvalita_SW  (konzistence IS pomocí CASE),  CASE  (case/4/0 - příklady)

6/28 - text příspěvku - Miroslav Hrad, Jaroslav Ráček / MU Brno - 9 s.

e_komunikace  (časová hlediska e-podpisu),  legislativa  (e-podpis)

7/28 - text příspěvku - Milana Hrabalová, Otakar Fišer / Hutnická ZP Ostrava - 8 s.

web_aplikace  (zdravotní pojišťovna),  řízení_projektování  (! zkušenosti a problémy),  e_komunikace  (e-podatelna, přepážka, podpis),  historické_pohledy_200x  (příklad nástupu e-komunikace),   www.hzp.cz 

8/28 - text příspěvku - Martin Kořínek / GUSEPPE Hradec Králové - 7 s.

web_aplikace  (distribuovaný intranet),  řízení_projektování  (nadnárodní firma),  bezpečnost  (firewall, antivirová kontrola)

9/28 - text příspěvku - Juraj Kubiš / SLOVAKODATA Bratislava - 8 s.

řízení_projektování  (účinnost, cykly jako rizika),  aplikovaná_matematika  (model účinnosti projektu)

10/28 - text příspěvku - Miloš Kudělka, Vladimír Sklenář / UP Olomouc - 5 s.

výuka_tvorby_SW  (! vzory - zobecněné zkušenosti),  objektové_programování  (návrhové vzory)

11/28 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 9 s.

životní_cyklus_SW  (! různé modely a jakost),  kvalita_SW  (srovnání "předem" a "potom"),  historické_pohledy_200x  (různé životní cykly SW a jakost)

12/28 - text příspěvku - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 7 s.

řízení_projektování  (! outsourcing a podnikové procesy/)

13/28 - text příspěvku - Ivo Martiník / VŠB-TU Ostrava - 7 s.

web_programování  (Java Server Pages a tenký klient),  objektové_programování  (princip Model View Controller),  Java  (příklad přihlášení uživatele)

14/28 - text příspěvku - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 9 s.

metodiky_projektování  (vlastní metodika ASDM, úkoly týmů),  objektové_projektování  (mýty a realizace),  životní_cyklus_SW  (iniciace, konstrukce, dodání, provoz)

15/28 - text příspěvku - Jan Ministr / VŠB-TU Ostrava - 3 s.

web_aplikace  (mapování procesů veřejné správy),  modelování  (procesní model, mocenský trojúhelník)

16/28 - text příspšvku - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 5 s.

objektové_projektování  (diskuze k metodikám a UML),  UML  (kritické poznámky)

17/28 - text příspěvku - Martin Draessler, Jan Jirsa, Martin Molhanec / ČVUT Praha - 8 s.

web_aplikace  (animace ve výuce technických předmětů),  programování_grafiky  (Macromedia Flash)

18/28 - text příspěvku - Martin Molhanec, Filip Gottwald, Roman Mík / ČVUT Praha - 10 s.

programování_grafiky  (výměna výrobních dat CAD),  normy  (ISO 10303 STEP, výrobní data, CAD),  objektové_programování  (jazyk Express pro popis výrobků)

20/28 - text příspěvku - Olga Müllerová / ČTÚ Praha - 9 s.

e_komunikace  (vývoj a současný stav mobilní komunikace)

22/28 - text příspěvku - Šárka Ocelková / MU Brno - 9 s.

web_aplikace  (prezentace České konference rektorů VŠ),  databanky_relační  (porovnání relační DB a XML souboru),  XML  (uživatelské vkládání dat, příklady),   crc.muni.cz

21/28 - text příspěvku - Jaromír Ocelka / MU Brno - 8 s.

web_aplikace  (server velkého univerzitního systému),  historické_pohledy_200x  (problematika serverů velkých IS),   www.muni.cz 

 

23/28 - text příspěvku - Bogdan Pilawski / Bank Zachodni Wroclaw - 10 s.

řízení_projektování  (aktivní zákazník a outsourcing),  english_text

24/28 - text příspěvku - Pavel Pěnka, Jaroslav Ráček / MU Brno - 9 s.

web_programování  (bezbariérový web pro zrakově postižené),  komunikace_kolem_SW  (! zásady bezbariérové přístupnosti webu),  lidé_kolem_SW  (bariéry zrakově postižených)

25/28 - text příspěvku - Stanislav Sumbera - 7 s.

programování_grafiky  (CAD Microstation),  Java  (programování grafiky),  Visual_Basic  (programování grafiky)

27/28 - text příspěvku - Zdeňka Telnarová / Ostravská univerzita - 6 s.

modelování  (jazyk Telos pro modelování znalostí),  databanky_objektové  (objektově deduktivní DB ConceptBase)

28/28 - text příspěvku - Jan Šlechta / Software Design Praha - 6 s.

real_time_aplikace  (marketing CK, narozeniny, bankomat),  objektové_projektování  (vlastní jazyk, odvozený od UML),  UML  (koncentrace pohledů - CUML)