29. <<< 2003 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 28 příspěvků 218 stran 100 výtisků Tanger s.r.o. @^

28. 5. - 30. 5. 2003

2003 1 2003 3 2003 4 2003 3a 2003 5 2003 a

 

Příspěvky:
 1. Platformy pro tvorbu grafických aplikací - David Bražina / Ostravská univerzita - 4 s.
 2. Nová norma jazyka Cobol - Vlastimil Čevela / PS Cobol Modřice - 4 s.
 3. Jak číst knihy o metodikách aneb zobecněná recenze - Pavel Drbal / VŠE Praha - 9 s.
 4. Význam prostředků CASE pro řízení jakosti software - Jan Dujka / VUT Brno - 10 s.
 5. Aplikačně-průmyslová orientace studijního profilu bakalářského studijníhoprogramu informační technologie - Max Jan Honzík / VUT Brno, Radomír Kurečka / Školicí centrum IT Brno - 7 s.
 6. Časová hlediska elektronického podepisování - Miroslav Hrad, Jaroslav Ráček / MU Brno - 9 s.
 7. Elektronická zdravotní pojišťovna HZP - Milana Hrabalová, Otakar Fišer / Hutnická ZP Ostrava - 8 s.
 8. Správa firewallů a antivirových systémů ve společnosti ORKLA FoodsInternational - Martin Kořínek / GUSEPPE Hradec Králové - 7 s.
 9. Cykly v projektoch - Juraj Kubiš / SLOVAKODATA Bratislava - 8 s.
 10. Pedagogické vzory ve výuce softwarových inženýrů - Miloš Kudělka, Vladimír Sklenář / UP Olomouc - 5 s.
 11. Nové pohledy na životní cyklus tvorby software z hlediska jakosti aplikacíautomatického řízení - Branislav Lacko / VUT Brno - 9 s.
 12. Outsourcingové modely a prevádzka informačného systému - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 7 s.
 13. Technologie Model-View-Controller a její uplatnění při návrhu a implementaciinformačních systémů v prostředí tenkého klienta - Ivo Martiník / VŠB-TU Ostrava - 7 s.
 14. Podpora ICT ve velkých firmách a objektově orientovaný přístup - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 9 s.
 15. Procesní portál veřejné správy - Jan Ministr / VŠB-TU Ostrava - 3 s.
 16. Objektové metodologie - jejich užití a výklad - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 5 s.
 17. Macromedia Flash a jeho využití při výuce technických předmětů - Martin Draessler, Jan Jirsa, Martin Molhanec / ČVUT Praha - 8 s.
 18. Seznámení se standardem STEP a jeho objektově orientovaným jazykem EXPRESS - Martin Molhanec, Filip Gottwald, Roman Mík / ČVUT Praha - 10 s.
 19. Metodologie orientované na tvorbu webových sídel - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 11 s.
 20. Současné mobilní komunikace - cesta ke třetí generaci - Olga Müllerová / ČTÚ Praha - 9 s.
 21. WWW server v přílivu uživatelů Internetu - Jaromír Ocelka / MU Brno - 8 s.
 22. Návrh a realizace www prezentace ČKR - Šárka Ocelková / MU Brno - 9 s.
 23. The Notion of "Active Customer" in the Outsourcing Contracts - Bogdan Pilawski / Bank Zachodni Wroclaw - 10 s.
 24. Bezbariérový web - Pavel Pěnka, Jaroslav Ráček / MU Brno - 9 s.
 25. Evoluce vývoje software v prostředí MicroStation - Stanislav Sumbera - 7 s.
 26. Právní režim informačních systémů obsahujících personální údaje - Vladimír Šmíd / MU Brno - 11 s.
 27. Modelování znalostí - Zdeňka Telnarová / Ostravská univerzita - 6 s.
 28. Použití jazyka UML při vývoji systémů pracujících v reálném čase - Jan Šlechta / Software Design Praha - 6 s.