30. <<< 2004 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 45 příspěvků 340 stran 100 výtisků Tanger s.r.o. @^

26. 5. - 28. 5. 2004

2004 1 2004 3 2004 4 2004 5 2004 5a 2004 3a 2004 6

 

Příspěvky:
 1. Novela zákona o elektronickém podpisu - Dagmar Brechlerová / ČZU Praha Suchdol - 4 s.
 2. Metodický rámec IS/ICT - Alena Buchalcevová / VŠE Praha - 8 s.
 3. Adaptivní webové systémy a hodnocení kvality hypermediálních dokumentů - Miroslav Bureš, Ivan Jelínek / ČVUT Praha - 6 s.
 4. 30 let informací, inspirace a interakce - Tvorba softwaru a Programování Ostrava - Vlastimil Čevela / Modřice - 3 s.
 5. XML a XWEB jako nástroje pro tvorbu webového sídla s velkým množstvímkřížových odkazů - Vlastimil Čevela / Modřice - 5 s.
 6. Databáze sborníků TSW a Programování Ostrava - Vlastimil Čevela / Modřice - 2 s.
 7. Decentralizovaná správa domény .cz - Jiří Dohnal / CZ.NIC Praha - 3 s.
 8. Databáze v prostředí webu - Radek Dvořák / ČVUT Praha - 8 s.
 9. Statistické modelování jakosti softwaru - Martin Halva / VUT Brno - 12 s.
 10. Využití elektronického podpisu v ČR - Milana Hrabalová, Otakar Fišer / Hutnická ZP Ostrava - 7 s.
 11. Nástroje pro modelování a simulace výrobních procesů - Jan Jirsa / ČVUT Praha - 6 s.
 12. Požadavky na informační systém plynoucí z integračních nároků podnikovéhoprostředí - Dušan Kajzar / Slezská univerzita Opava - 7 s.
 13. Zabezpečování jakosti software bezpečnostních systémů v rámci projektu - Česlav Karpeta / Scientech Praha, Ondřej Povalač / ČEZ JE Dukovany - 19 s.
 14. Jazyk C# a .NET Framework na Linuxu - Aleš Keprt / VŠB-TU Ostrava - 9 s.
 15. Využití MDA pro integrovaný vývojový nástroj QI Builder - Cyril Klimeš, Jaroslav Procházka / Ostravská univerzita - 6 s.
 16. Analýza výkonov SW firmy - Juraj Kubiš / SLOVAKODATA Bratislava - 7 s.
 17. Vzory pro HCI a GUI - Miloš Kudělka / UP Olomouc - 5 s.
 18. Tvorba software na začátku XXI. století a existující komunita v ČR - Branislav Lacko / VUT Brno - 5 s.
 19. Systémový přístup k jakosti software - Branislav Lacko / VUT Brno - 10 s.
 20. Technologie Model-view-controller a její uplatnění při návrhu a implementaciportálových řešení - Ivo Martiník / VŠB-TU Ostrava - 8 s.
 21. Data warehouse and transaction information systems - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 5 s.
 22. Objektový přístup v databázové technologii - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 11 s.
 23. Kritika některých výkladů objektově orientovaného paradigmatu - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 10 s.
 24. Metodiky orientované na tvorbu webových sídel - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 1 s.
 25. Peer-to-peer přístup k vyhledávání na Internetu - Adam Morávek, Ivan Jelínek / ČVUT Praha - 5 s.
 26. Broadband jako faktor multimediálních aplikací - Olga Müllerová / ČTÚ Praha - 10 s.
 27. Přenosy dat v heterogenním prostředí - Jaromír Ocelka / MU Brno - 6 s.
 28. Principy tvorby www prezentací na příkladě webu obecné konference - Šárka Ocelková / MU Brno - 9 s.
 29. Využití platformy .NET v podnikové integraci - Martin Ota, Ivan Jelínek / ČVUT Praha - 9 s.
 30. Nástroje na zvyšování kvality kódu - Jarmila Pavlíčková, Luboš Pavlíček / VŠE Praha - 9 s.
 31. Aspektově orientované programování - Marek Pícka / ČZU Praha Suchdol - 9 s.
 32. Quality IT - has the time come ? - Bogdan Pilawski / Bank Zachodni Wroclaw - 9 s.
 33. Webové aplikační rámce - Tomáš Pitner / MU Brno - 8 s.
 34. Sám já ladívám rád - Jaroslav Pokorný / KU Praha - 4 s.
 35. Možnosti rozšírenia a aplikácie jazyka UML pri analýze návrhu - Ivan Polášek / EU Bratislava, Jan Ministr, Josef Fiala / VŠB-TU Ostrava - 10 s.
 36. Monitorování správních procesů - Jaroslav Ráček / MU Brno - 8 s.
 37. Softwarová podpora testování aplikací - Miroslav Richter / KOMIX Praha - 1 s.
 38. Specifika certifikace podle ČSN EN ISO 9001:2001 v organizacích, které se zabývají vývojem software - Václav Šebesta /  ČAV Praha - 5 s.
 39. Objektove-relační mapování s využitím technologie JDO - Vít Stinka / ČZU Praha Suchdol - 6 s.
 40. Sémantický web a automatické generovanie jeho obsahu - Martin Švihla, Ivan Jelínek / ČVUT Praha - 7 s.
 41. Třícet instancí třídy Programování_Tvorba softwaru - Josef Tvrdík / Ostravská univerzita - 3 s.
 42. Nástroje Business Intelligence - Milena Tvrdíková / VŠB-TU Ostrava - 7 s.
 43. Kvalita software ve světle mezinárodních norem - Jiří Vaníček / ČZU Praha Suchdol - 11 s.
 44. Programování na přelomu tisíciletí - Miroslav Virius / ČVUT Praha - 11 s.
 45. Modelování procesů veřejné správy pomocí Firststep - Pavel Vlček / VŠB-TU Ostrava - 7 s.

1/45 - text příspěvku - Dagmar Brechlerová / ČZU Praha Suchdol - 4 s.

legislativa  (e_podpis),  e_komunikace  (! e_podpis - novela zákona)

2/45 - text příspěvku - Alena Buchalcevová / VŠE Praha - 8 s.

metodiky_projektování  (! metodický rámec MEFIS),  životní_cyklus_SW  (agilní metodiky)

3/45 - text příspěvku - Miroslav Bureš, Ivan Jelínek / ČVUT Praha - 6 s.

web_programování  (! adaptivní webové systémy),  e_komunikace  (! e_learning),  kvalita_SW  (hodnocení hypermediálních dokumentů),  výuka_tvorby_SW  (! e_learning)

4/45 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Modřice - 3 s. |  <<<  O virtuální expozici prog-story  |

historie_TSW/PG_Ostrava  (! informace, inspirace a interakce)

   Úvaha nad důležitostí osobního setkávání lidí tvůrčích inženýrských profesí a významem vzájemné výměny informací, inspirativních podnětů a interaktivních diskuzí - - -

  Současně odpověď na otázku, proč byla vyvinuta maximální snaha o uchování mnohaletého "intelektuálního dědictví" z havířovsko-ostravských seminářů a vlastně též svým způsobem vysvětlena motivace pro následný (za dalších 10 let) vznik virtuální expozice prog-story na webu Technického muzea v Brně - - -

ČeV - duben 2020

5/45 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Modřice - 5 s.

web_programování  (! generování křížových odkazů),  vlastní_standardní_SW  (! webové sídlo pomocí XWEB),  XML  (! vstupní data pro web)

6/45 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Modřice - 2 s.

historie_TSW/PG_Ostrava  (! DB sborníků na webu a na CD)

7/25 - text příspěvku - Jiří Dohnal / CZ.NIC Praha - 3 s.

web_programování  (! správa domény .cz),  legislativa  (! webové domény .cz a .eu)

8/45 - text příspěvku - Radek Dvořák / ČVUT Praha - 8 s.

web_programování  (! PG prostředky a databáze),  databanky  (XML a web programování),  XML  (! užití pro databáze a web)

9/45 - text příspěvku - Martin Halva / VUT Brno - 12 s.

kvalita_SW  (! statistické modelování jakosti),  algoritmy  (! statistické modelování jakosti),  modelování  (! statistické modelování jakosti OO-PG)

10/45 - text příspěvku - Milana Hrabalová, Otakar Fišer / Hutnická ZP Ostrava - 7 s.

e_komunikace  (! dosavadní praxe s E-podpisem),  legislativa  (! novela zákona o e_podpisu),  web_aplikace  (! využívání e_podpisu)

11/45 - test příspěvku - Jan Jirsa / ČVUT Praha - 6 s.

modelování  (! vizualizační modelovací SW),  simulace  (! simulace výrobních procesů),  Simscript  (příklad užití),  Simula (srovnání)

12/45 - text příspěvku - Dušan Kajzar / Slezská univerzita Opava - 7 s.

řízení_projektování  (! integrační nároky firmy na IS),  inovace_IS  (! integrační nároky firmy),  bezpečnost  (! integrační nároky firmy)

13/45 - text příspěvku - Česlav Karpeta / Scientech Praha, Ondřej Povalač / ČEZ JE Dukovany - 19 s.

kvalita_SW  (! požadavky na SW JE Dukovany),  bezpečnost  (! testování SW JE Dukovany),  aplikace  (! kontrola a řízení JE Dukovany),  legislativa  (požadavky jaderné energetiky),  životní_cyklus_SW  (! příklad JE Dukovany)

14/45 - text příspěvku - Aleš Keprt / VŠB-TU Ostrava - 9 s.

C/C++/C#  (.NET na Linuxu),  .NET_technologie  (! Framework pro Windows a Linux),  Linux  (možnosti .NET),  Cobol  (možnosti v rámci .NET)

15/45 - text příspěvku - Cyril Klimeš, Jaroslav Procházka / Ostravská univerzita - 6 s.

objektové_projektování  (! využití nástroje QI Builder),  modelování  (! Model Driven Architecture)

16/45 - text příspěvku - Juraj Kubiš / SLOVAKODATA Bratislava - 7 s.

řízení_projektování  (plánování výkonů SW firmy),  aplikovaná_matematika  (statistika výkonů SW firmy)

17/45 - text příspěvku - Miloš Kudělka / UP Olomouc - 5 s.

programování_interakce  (! pohledy na vzory HCI a GUI),  výuka_tvorby_SW  (! důvody hledání vzorů)

18/45 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 5 s.

historické_pohledy_200x  (! současný pohled na TSW),  historie_TSW/PG_Ostrava  (! náměty k budoucímu vývoji)

19/45 - text příspěku - Branislav Lacko / VUT Brno - 10 s.

kvalita_SW  (! trend ke zvyšování nároků v EU),  systémový_přístup  (! pohled na kvalitu SW),  normy  (revize ISO 9000:2000)

21/45 - text příspěvku - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 5 s.

datové_sklady  (data pro manažérské systémy),  english_text 

22/45 - text příspěvku - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 11 s.

databanky_objektové  (! Objektový datový model),  Smalltalk  (! program pro DB Gemstone),  databanky_IDMS  (! síťový a objektový model)

24/45 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 1 s.

web_programování  (! metodiky tvorby webových sídel),  metodiky_projektování  (! tvorba webových sídel)

25/45 - text příspěvku - Adam Morávek, Ivan Jelínek / ČVUT Praha - 5 s.

web_programování  (výzkum efektivního vyhledávání),  aplikovaná_matematika  (topologie vyhledávání na Internetu)

26/45 - text příspěvku - Olga Müllerová / ČTÚ Praha - 10 s.

e_komunikace  (! technická základna Internetu a IT),  web_aplikace  (! Internet a IT v EU a v Česku)

28/45 - text příspěvku - Šárka Ocelková / MU Brno - 9 s.

web_programování  (! principy tvorby web prezentace),  web_aplikace  (! prezentace konference),  XML  (! příklad k prezentaci konference)

29/45 - text příspěvku - Martin Ota, Ivan Jelínek / ČVUT Praha - 9 s.

.NET_technologie  (využití pro CAD aplikace),  programování_grafiky  (CAD aplikace a .NET)

30/45 - text příspěvku - Jarmila Pavlíčková, Luboš Pavlíček / VŠE Praha - 9 s.

kvalita_SW  (nástroje pro jazyk JAVA),  Java  (! nástroje ke zvýšení kvality PG)

31/45 - text příspěvku - Marek Pícka / ČZU Praha Suchdol - 9 s.

Java  (! rozšiřující jazyk AspectJ),  programování_ostatní  (! Aspektově orientované programování)

32/45 - text příspěvku - Bogdan Pilawski / Bank Zachodni Wroclaw - 9 s.

kvalita_SW  (sociální myšlení a SW praxe),  english_text 

33/45 - text příspěvku - Tomáš Pitner / MU Brno - 8 s.

web_programování  (webové rámce - Frameworks),  Java  (! servlet API a Server Pages), objektové_programování  (prezentace - aplikace - data, MVC)

34/45 - text příspěvku - Jaroslav Pokorný / KU Praha - 4 s.

historické_pohledy_197x  (! vývoj PG v písničkách J. Demnera),  výuka_tvorby_SW  (! "soft-sen" svět SOFSEM),  lidé_kolem_SW  (! osobnosti kolem SW na MFF KU Praha)

35/45 - text příspěvku - Ivan Polášek / EU Bratislava, Jan Ministr, Josef Fiala / VŠB-TU Ostrava - 10 s.

UML  (rozšíření pro dynamické modelování)

36/45 - text příspěvku - Jaroslav Ráček / MU Brno - 8 s.

aplikovaná_matematika  (! definice správního procesu),  e_komunikace  (! časová razítka),  aplikace  (! monitorování workflow veřejné správy)

37/45 - text příspěvku - Miroslav Richter / KOMIX Praha - 1 s.

kvalita_SW  (abstrakt o podpůrném testovacím SW)

38/45 - text příspěvku - Václav Šebesta /  ČAV Praha - 5 s.

kvalita_SW  (! certifikace jakosti dle ISO),  normy  (! ISO 9001:2001 pro vývoj SW),  řízení_projektování  (! procesy tvorby SW dle ISO),  konfigurační_řízení  (požadavky ISO)

39/45 - text příspěku - Vít Stinka / ČZU Praha Suchdol - 6 s.

Java  (! mapování objektů do relační DB),  databanky_relační  (mapování objektů pomocí JDO),  modelování  (! paradigma Model View Controller),  objektové_programování  (! perzistence objektů pomocí JDO Sun),  XML  (perzistence descriptor pro JDO)

40/45 - text příspěvku - Martin Švihla, Ivan Jelínek / ČVUT Praha - 7 s.

web_programování  (! XML, RDF a ontologie),  web_aplikace  (! možnosti sémantického webu),  XML  (! Resource Description Framework RDF)

41/45 - text příspěvku - Josef Tvrdík / Ostravská univerzita - 3 s.

historie_TSW/PG_Ostrava  (! od 1 do 30 z pohledu pamětníka),  lidé_kolem_SW  (! osobnosti kolem PG a TSW Ostrava)

42/45 - text příspěvku - Milena Tvrdíková / VŠB-TU Ostrava - 7 s.

umělá_inteligence  (! řízení firmy dle znalostí - BI),  datové_sklady  (! ROLAP, MOLAP a HOLAP),  aplikace  (! BI jako integrační faktor IS firmy)

43/45 - text příspěvku - Jiří Vaníček / ČZU Praha Suchdol - 11 s.

kvalita_SW  (! přímé hodnocení SW v systému),  normy  (! SQuaSE a příprava řady 250xxx),  historické_pohledy_200x  (! stav zájmu o kvalitu SW)

44/45 - text příspěvku - Miroslav Virius / ČVUT Praha - 11 s.

historické_pohledy_200x  (!!! vývoj a perspektivy tvorby SW),  lidé_kolem_SW  (osobnosti - prof. Svoboda),  prostředí_ostatní  (historické čs počítače - SAPO a EPOS)

45/45 - text příspěvku - Pavel Vlček / VŠB-TU Ostrava - 7 s.

modelování  (! modely a objekty FirstStep),  aplikace  (! modelování procesů veřejné správy)