35/45 - text příspěvku - Ivan Polášek / EU Bratislava, Jan Ministr, Josef Fiala / VŠB-TU Ostrava - 10 s.

UML  (rozšíření pro dynamické modelování)