21. <<< 1995 >>> Ostrava - sál Stamont 30 příspěvků 230 stran *120 výtisků Tanger s.r.o. CD^

24. 5. - 26. 5. 1995

1995 1 1995 2 1995 3 1995 3a 1995  

 

Příspěvky:

 1. Návrat k systémům - Richard Bébr / ČTÚ Praha - 7 s.
 2. Stručný nástin zrání tvorby IS - Jiří Peška / OKD Ostrava - 5 s.
 3. Zavádzanie informačných systémov podniku - Juraj Kubiš / Slovakodata Bratislava - 15 s.
 4. Integrované formulářové systémy - Branislav Lacko / VUT Brno - 6 s.
 5. Identifikační a bezpečnostní systémy - Václav Snášel, Aleš Juřík / UP Olomouc - 3 s.
 6. Vzdělávací aktivity firme Novell, Microsoft, Drake, SCO - Jiří Bernátek / EIITE Ostrava - 12 s.
 7. Císařovy nové šaty ? - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava - 7 s.
 8. Střediskové počítače a technologie klient/server - Jiří Veselý / MF Servis Hradec Králové - 8 s.
 9. ODBC technologie z pohledu tvorby a údržby aplikace - Zdeněk Panec / AIT Praha - 1 s.
 10. "CASE" nástroje MX Cobol OMC a zkušenosti s jejich využíváním - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL Modřice - 4 s.
 11. Událostní přístup k projektování IS v prostředí CASE/4/0 - Jiří Schindler, Jan Ministr, Josef Fiala / VŠB TU Ostrava - 5 s.
 12. Dáme se cestou "Řízení a zabezpečování jakosti software"? - Zdeněk Panec / AIT Praha - 1 s.
 13. Softwarové metriky a jejich význam - Jitka Kreslíková / VUT Brno - 13 s.
 14. Modelování, simulace a realizace softwarového procesu - Ivo Vondrák / VŠB TU Ostrava - 10 s.
 15. Integrované prostředí pro vývoj IS - Libor Průša / Pragodata Praha - 4 s.
 16. Prostředí pro integraci nástrojů manažera, vývojáře a programátora - Josef Bartoš / LBMS Praha - 11 s.
 17. Objektově orientované databázové technologie - Tomáš Hruška / VUT Brno - 12 s.
 18. Metody návrhu a implementace databázového stroje OO databáze. - Karel Obluk / VEMA Brno - 5 s.
 19. Programování se stává modelováním - Alena Lukasová / OU Ostrava - 7 s.
 20. Objektově orientované databáze - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol, ČVUT Praha - 9 s.
 21. Komentované zásady návrhu objektově orientovaného programového systému - Jan Max Honzík / VUT Brno - 12 s.
 22. Vzory pro návrh (Design Patterns) - Václav Snášel, Vladimír Sklenář / UP Olomouc - 5 s.
 23. Implementace a použití generátoru překladačů v prostředí Smalltalku - Petr Šaloun / VŠB TU Ostrava - 6 s.
 24. Realizace principů softwarového inženýrství v programovacích jazycích - Jarmila Holcová / OU Ostrava - 8 s.
 25. Programovací jazyk Oberon a jeho objektově orientované vlastnosti - Andrea Němcová, Max Jan Honzík / VUT Brno - 9 s.
 26. Co je vám, pane Wirth? - Miroslav Beneš / VUT Brno - 5 s.
 27. Patologie výpočetních středisek aneb Jak to přišlo, že po sametové revoluci byla výpočetní střediska u nás zrušena - Branislav Lacko / VUT Brno - 8 s.
 28. Lotus Notes - xxx / JUST IN Praha  - 5 s.
 29. Modelování organizace a projekce systémů řízení (SŘ) s tvorbou globálních otevřených informačních systémů řízení (ISŘ) - Drahomír Štos / xxx - 16 s.
 30. Problémy distribuovaného zpracování v OO databázi - Radim Krampol / xxx - 5 s.

1/30 - text příspěvku - Richard Bébr / ČTÚ Praha - 7 s.

systémový_přístup  (! užitečnost systémového inženýrství),  metodiky_projektování  (! potřeba nejen teorie, ale i praxe),  lidé_kolem_SW  (! důležitost praktického myšlení), 

2/30 - text příspěvku - Jiří Peška / OKD Ostrava - 5 s.

kvalita_SW  (! model zrání tvorby IS),  aplikace  (! vývoj SW pro US raketoplán), 

3/30 - text příspěvku - Juraj Kubiš / Slovakodata Bratislava - 15 s.

řízení_projektování  (! činnosti při zavádění IS podniku),  aplikační_typizace  (! popis systému COMET Siemens Nixdorf),  inovace_IS  (! stav IS podniků dříve a nyní), 

4/30 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 6 s.

programování_ostatní  (! integrovaná výměna dokumentů),  prostředí_ostatní  (! dokumenty na různých platformách), 

5/30 - text příspěvku - Václav Snášel, Aleš Juřík / UP Olomouc - 3 s.

real_time_aplikace  (identifikační a bezpečnostní systémy),  prostředí_ostatní  (radiofrekvenční identifikace RFID), 

6/30 - text příspěvku - Jiří Bernátek / EIITE Ostrava - 12 s.

výuka_tvorby_SW  (! autorizované kurzy a testování), 

7/30 - text příspěvku - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava - 7 s.

klient_server_aplikace  (! poznámky k architektuře k/s),  historické_pohledy_199x  (! stav a vývoj IS u nás a ve světě),  komunikace_kolem_SW  (koncové stanice frontware), 

8/30 - text příspěvku - Jiří Veselý / MF Servis Hradec Králové - 8 s.

Cobol  (! Micro Focus nástroje Cross-Platform),  klient_server_aplikace  (! mainframe, UNIX a DOS/Windows),  databanky_relační  (Cobol/SQL v různých prostředích, DB2), 

10/30 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL Modřice - 4 s.

CASE  (! počítačová podpora tvorby SW v malém),  Cobol  (vlastnosti jazyka z podhledu CASE),  inovace_IS  (převod PG Cobol EC1026/MX-Cobol PC), 

11/30 - text příspěvku - Jiří Schindler, Jan Ministr, Josef Fiala / VŠB TU Ostrava - 5 s.

CASE (case/4/0),  metodiky_projektování  (událostní přístup v prostředí CASE), 

12/30 - text příspěvku - Zdeněk Panec / AIT Praha - 1 s.

kvalita_SW  (řízení jakosti SW),  normy  (ISO 9000 řízení a zabezpečení jakosti), 

13/30 - text příspěvku - Jitka Kreslíková / VUT Brno - 13 s.

řízení_projektování  (! softwarové metriky),  objektové_projektování  (! SW metriky v OO prostředí), 

14/30 - text příspěvku - Ivo Vondrák / VŠB TU Ostrava - 10 s.

aplikovaná_informatika  (! model a struktura tvorby SW),  modelování  (simulace SW procesu),  simulace  (modelování SW procesu), 

15/30 - text příspěvku - Libor Průša / Pragodata Praha - 4 s.

CASE  (integrované prostředí pro vývoj SW),  metodiky_projektování  (úloha metodologií při vývoji IS), 

16/30 - text příspěvku - Josef Bartoš / LBMS Praha - 11 s.

CASE  (integrační prostředí CORE LBMS),  klient_server_aplikace  (! různé přístupy k vývoji), 

17/30 - text příspěvku - Tomáš Hruška / VUT Brno - 12 s.

objektové_projektování  (OO databázové technologie),  databanky_objektové  (OO databázové systémy),  SQL  (objektově orientované SQL), 

18/30 - text příspěvku - Karel Obluk / VEMA Brno - 5 s.

objektové_projektování  (! metody návrhu OO DB stroje),  databanky_objektové  (! OO databázové stroje), 

19/30 - text příspěvku - Alena Lukasová / OU Ostrava - 7 s.

modelování  (! modelování znalostí o systému),  objektové_projektování  (! jazyky pro modelování a OO), 

20/30 - text příspěvku - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol, ČVUT Praha - 9 s.

databanky_objektové  (! OO datový model a databáze),  objektové_projektování  (OO databáze), 

22/30 - text příspěvku - Václav Snášel, Vladimír Sklenář / UP Olomouc - 5 s.

objektové_programování  (! vzory, abstraktní továrna), 

23/30 - text příspěvku - Petr Šaloun / VŠB TU Ostrava - 6 s.

Smalltalk  (generování překladačů),  umělá_inteligence  (neuronový expertní systém), 

24/30 - text příspěvku - Jarmila Holcová / OU Ostrava - 8 s.

abstraktní_datové_typy  (! výklad s příklady, zásobník),  Modula  (! ADT zásobník),  Pascal  (! ADT zásobník),  C/C++/C#  (! ADT zásobník), 

25/30 - text příspěvku - Andrea Němcová, Max Jan Honzík / VUT Brno - 9 s.

Oberon  (! jazyk a jeho OO vlastnosti),  objektové_programování  (! jazyk Oberon), 

26/30 - text příspěvku - Miroslav Beneš / VUT Brno - 5 s.

Oberon  (historie vzniku),  Algol  (historie vzniku),  strukturované_programování  (prof. Wirth),  modulární_programování  (prof. Wirth),  objektové_programování  (prof. Wirth), 

28/30 - text příspěvku - Group Justin / JUST IN Praha  - 5 s.

prostředí_ostatní  (charakteristika Lotus Notes), 

29/30 - text příspěvku - Drahomír Štos / xxx - 16 s.

modelování  (modelování tvorby IS a ŘS),  lidé_kolem_SW  (lidský přístup k informacím),  systémový_přístup  (! analogie s bio/sociologickými systémy), 

30/30 - text příspěvku - Radim Krampol / xxx - 5 s.

objektové_projektování  (distribuované zpracování v OO DB),  databanky_objektové  (distribuovanost v OO DB),