5/30 - text příspěvku - Václav Snášel, Aleš Juřík / UP Olomouc - 3 s.

real_time_aplikace  (identifikační a bezpečnostní systémy),  prostředí_ostatní  (radiofrekvenční identifikace RFID),