23. <<< 1997 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 31 příspěvků 248 stran 120 výtisků Tanger s.r.o. @^

28. 5. - 30. 5. 1997

1997 1 1997 1a 1997 2 1997 3 1997

 

Příspěvky:
 1. První zkušenosti s MF Visual Object Cobol pro Windows 95/NT - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL Modřice - 3 s.
 2. Problematika transformace datových modelů do vývojového prostředí - Jan Dujka / VUT Brno - 5 s.
 3. Spolupráce vzdálených členů týmu při tvorbě softwaru - Martin Halva / VUT Brno - 6 s.
 4. Progresivní technologie v malých softwarehousech - Ivo Šebesta / BM České Budějovice - 6 s.
 5. Year 2000 - you can not be late ! - Bogdan Pilawski / WBK Poznaň - 9 s.
 6. Autorizované vzdělávání a certifikace vývojových pracovníků - Jiří Pavlíček / EIITE Ostrava - 6 s.
 7. Implementace SAP R/3 na AS/400 - Roman Hrůza / OKD Ostrava - 11 s.
 8. Věcná znalost průmyslového podniku - jeden z klíčů úspěchu projektu IT - Miroslav Hanzelka, Vladimír Seibert / Logis Frenštát p. R. - 10 s.
 9. Tvorba aplikácie v databázovom prostredí Videotexu - Juraj Vaculík / ŽU Žilina - 10 s.
 10. Vývoj programového vybavení v programovacím jazyce Modula-2 - Jindřich Černohorský / VŠB TU Ostrava - 10 s.
 11. Marketingový informační systém rozsáhlé distribuční firmy - Jiří Tomeček / Ditron české Budějovice - 6 s.
 12. Typologie uživatelského rozhraní - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 10 s.
 13. Algoritmy, datové struktury a přínos jejich studia pro vzdělání inženýra - Max Jan Honzík / VUT Brno - 12 s.
 14. Objektově orientované programování a vývoj z komponent - Jiří Sedláček / AIT Praha - 1 s.
 15. Řízení procesů tvorby software - Michael Hanke / LBMS Praha - 10 s.
 16. Metoda FMEA v softwarovém inženýrství - Branislav Lacko / VUT Brno - 5 s.
 17. Objektová databáze - od modelu k implementaci - Tomáš Hruška / VUT Brno - 10 s.
 18. Přednosti a nedostatky OOP na příkladě reálné průmyslové aplikace - Michal Brožek / VŠB TU Ostrava - 7 s.
 19. Předpoklady využití prostředí klient/sever při tvorbě objektově orientovaných aplikací - Jiří Schindler, Jan Ministr / VŠB TU Ostrava - 11 s.
 20. Tvorba IS - umění kompromisu - Petr Bílý, Jitka Majetičová / PIKSOFT Praha - 6 s.
 21. Agentově orientované programování - Martin Fussek / VŠB TU Ostrava - 6 s.
 22. Kontrola kvality peopleware - významný prvek projektování projektování informačních systémů - Milena Tvrdíková / VŠB TU Ostrava - 8 s.
 23. Změnové řízení a softwarové konfigurační řízení - Michael Jakš / AIT Praha - 1 s.
 24. Vývoj a provoz APV v dnešních podmínkách (požadavky a nástroje) - Ivo Šimek, Christo Kračunov / Deltax Praha - 16 s.
 25. Zpracování souběžně pracujících úloh programovacím jazykem Modula-2 - Radek Garzina / VŠB TU Ostrava - 10 s.
 26. Zkušenosti s objektově orientovanou analýzou a návrhem IS - Vojtěch Merunka / ČZU Praha, ČVUT Praha - 11 s. (s připojeným úvodem příspěvku 26/31)
 27. Realizace víceuživatelského systému pomocí OOMT - Pavel Drbal, Zdeněk Kadlec / VŠE Praha - 8 s. (úvodní strana připojena k příspěvku 25/31)
 28. Tvorba modelu IS stradiska poštovej prevádzky podporným systémom EASY CASE - Iveta Kremeňová / ŽU Žilina - 8 s.
 29. IBM Application Development - Petr Leština / IBM Praha - 7 s.
 30. Postavení metody SA+SD a CASE/4/0 v metodologii návrhu informačních systémů - Jan Dujka / VUT Brno - 6 s.
 31. Datové struktury a iterátory - Václav Snášel / UP Olomouc - 7 s.

2/31 - text příspěvku - Jan Dujka / VUT Brno - 5 s.

CASE  (transformace datových modelů do DB),  databanky  (transformace datového modelu z CASE), 

3/31 - text příspěvku - Martin Halva / VUT Brno - 6 s.

organizace_programování  (! spolupráce vzdálených členů týmu),  komunikace_kolem_SW  (dálková spolupráce týmu), 

4/31 - text příspěvku - Ivo Šebesta / BM České Budějovice - 6 s.

vlastní_standardní_SW  (generátor aplikací pro Windows),  CASE  (hierarchická metodika LBMS),  databanky_relační  (nástroj k tvorbě PG pomocí FoxPro), 

5/31 - text příspěvku - Bogdan Pilawski / WBK Poznaň - 9 s.

Y2K_problém  (všeobecné souvislosti a řešení),  english_text 

6/31 - text příspěvku - Jiří Pavlíček / EIITE Ostrava - 6 s.

výuka_tvorby_SW  (autorizované kurzy s MS certifiakcí), 

7/31 - text příspěvku - Roman Hrůza / OKD Ostrava - 11 s.

aplikační_typizace  (SAP R/3 v OKD Ostrava),  IBM_počítače  (AS/400), 

8/31 - text příspěvku - Miroslav Hanzelka, Vladimír Seibert / Logis Frenštát p. R. - 10 s.

metodiky_projektování  (! systémová integrace),  životní_cyklus_SW  (! náročnost systémové integrace),  lidé_kolem_SW  (! znalost prostředí uživatele), 

9/31 - text příspěvku - Juraj Vaculík / ŽU Žilina - 10 s.

databanky  (telekomunikační aplikace Videotext),  prostředí_ostatní  (UNIX, modemy, telekomunikační síť),  terminálové_aplikace  (programování videotextu), 

10/31 - text příspěvku - Jindřich Černohorský / VŠB TU Ostrava - 10 s.

Modula  (! historie a charakteristika jazyka),  modulární_programování  (příklady v jazyku Modula), 

11/31 - text příspěvku - Jiří Tomeček / Ditron české Budějovice - 6 s.

terminálové_aplikace  (marketingový IS distribuční firmy),  prostředí_ostatní  (Btrieve, různí hostitelé, různý "end"), 

12/31 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 10 s.

databanky_relační  (! vztahy datové analýzy a GUI),  SQL  (algoritmy vazby GUI na DB), 

13/31 - text příspěvku - Max Jan Honzík / VUT Brno - 12 s.

výuka_tvorby_SW  (! algoritmy a datové struktury),  historické_pohledy_199x  (! vývoj tvorby algoritmů),  aplikovaná_informatika  (dokazování správnosti algoritmů), 

15/31 - text příspěvku - Michael Hanke / LBMS Praha - 10 s.

řízení_projektování  (řízení procesů v tvorbě SW),  metodiky_projektování  (procesy a knihovna nejlepších praktik), 

16/31 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 5 s.

kvalita_SW  (! metoda FMEA pro řízení jakosti),  organizace_programování  (týmová práce dle metody FMEA), 

17/31 - text příspěvku - Tomáš Hruška / VUT Brno - 10 s.

databanky_objektové  (! vymezení pojmu objektový DB systém),  objektové_projektování  (! objektový databázový model), 

18/31 - text příspěvku - Michal Brožek / VŠB TU Ostrava - 7 s.

real_time_aplikace  (měření a regulace koksárenské baterie),  Modula  (výhody a nevýhody OO přístupu),  objektové_programování  (příklady v jazyku Modula), 

19/31 - text příspěvku - Jiří Schindler, Jan Ministr / VŠB TU Ostrava - 11 s.

klient_server_aplikace  (! události a transakční zpracování),  objektové_projektování  (cyklus vývoje OO aplikací),  SQL  (komunikace aplikační a datové vrstvy), 

20/31 - text příspěvku - Petr Bílý, Jitka Majetičová / PIKSOFT Praha - 6 s.

řízení_projektování  (! umění kompromisu v tvorbě IS),  životní_cyklus_SW  (! kompromis v různých fázích),  lidé_kolem_SW  (! výběr lidí ke spolupráci), 

21/31 - text příspěvku - Martin Fussek / VŠB TU Ostrava - 6 s.

umělá_inteligence  (! agentové programování),  objektové_programování  (! srovnání s agentovým programováním), 

24/31 - text příspěvku - Ivo Šimek, Christo Kračunov / Deltax Praha - 16 s.

nástroje_projektování  (! nástroje Compuware pro vývoj aplikací),  životní_cyklus_SW  (nástroje na podporu celého cyklu), 

25/31 - text příspěvku - Radek Garzina / VŠB TU Ostrava - 10 s.

Modula  (! souběžně pracující úlohy),  algoritmy  (paralelní zpracování - Modula), 

26/31 - text příspěvku - Vojtěch Merunka / ČZU Praha, ČVUT Praha - 11 s. (s připojeným úvodem příspěvku 26/31)

objektové_projektování  (analýza a návrh metodikou BORM),  životní_cyklus_SW  (OO analýza a návrh), 

27/31 - text příspěvku - Pavel Drbal, Zdeněk Kadlec / VŠE Praha - 8 s. (úvodní strana připojena k příspěvku 25/31)

aplikace  (! evidence studentů u počítačů na VŠ),  objektové_projektování  (! analýza a návrh pomocí OOMT), 

28/31 - text příspěvku - Iveta Kremeňová / ŽU Žilina - 8 s.

aplikace  (model IS střediska poštovní přepravy),  CASE  (! konkretní využití v modelu IS), 

29/31 - text příspěvku - Petr Leština / IBM Praha - 7 s.

objektové_projektování  (nástroje IBM),  operační_systémy  (OO platformy IBM),  Cobol  (OO prostředí IBM),  PL/I  (OO prostředí IBM),  C/C++/C#  (OO prostředí IBM),  Smalltalk  (OO prostředí IBM), english_text 

30/31 - text příspěvku - Jan Dujka / VUT Brno - 6 s.

metodiky_projektování  (! metodika SA+SD v návrhu IS),  CASE  (case/4/0 a podpora metodiky SA+SD),  systémový_přístup  (! metodika SA+SD), 

31/31 - text příspěvku - Václav Snášel / UP Olomouc - 7 s.

abstraktní_datové_typy  (abstraktní datová struktura seznam),  objektové_programování  (! návrhové vzory, iterátor),