17/31 - text příspěvku - Tomáš Hruška / VUT Brno - 10 s.

databanky_objektové  (! vymezení pojmu objektový DB systém),  objektové_projektování  (! objektový databázový model),