18/31 - text příspěvku - Michal Brožek / VŠB TU Ostrava - 7 s.

real_time_aplikace  (měření a regulace koksárenské baterie),  Modula  (výhody a nevýhody OO přístupu),  objektové_programování  (příklady v jazyku Modula),