19/31 - text příspěvku - Jiří Schindler, Jan Ministr / VŠB TU Ostrava - 11 s.

klient_server_aplikace  (! události a transakční zpracování),  objektové_projektování  (cyklus vývoje OO aplikací),  SQL  (komunikace aplikační a datové vrstvy),