27. <<< 2001 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 25 příspěvků 195 stran 100 výtisků Tanger s.r.o. @^

29. 5. - 31. 5. 2001

2001 1 2001 3 2001 4 2001 3a 2001 5 2001 a

 

Příspěvky:
 1. Bezpečnost dat v organizaci a IS - Dagmar Brechlerová  / ČZU Praha Suchdol - 6 s.
 2. Jak se stalo, že programovací jazyk COBOL přežil rok 2000 - Vlastimil Čevela / PS Cobol Modřice - 7 s.
 3. Metodika klasifikace metodik - Pavel Drbal / VŠE Praha - 9 s.
 4. Software pro kapesní počítače - Rostislav Fojtík / Ostravská univerzita - 8 s.
 5. eKit - aspekty ovlivňující vývoj intranet aplikace - Libor Gála, Michal Harsa, David Krch / VŠE Praha - 9 s.
 6. Požadavky na jakost softwarových balíků - Martin Halva / VUT Brno - 6 s.
 7. Elektronické rozhodování v tržním prostředí - Roman Heczko / SilesNet Ostrava - 7 s.
 8. Návrh na založení Fakulty informačních technologií na VUT v Brně - Max Jan Honzík / VUT Brno - 9 s.
 9. Praktické zkušenosti s budováním internetové aplikace v prostředí IBMVisualAge for Java a IBM Websphere Application Server - Pavel Janík / IMC Zlín - 9 s.
 10. Optimalizátor SQL dotazů - úvod do problematiky - Dušan Kajzar, Magda Chmelařová / Slezská univerzita v Opavě - 8 s.
 11. Uplatnenie princípov objektového modelovania pri budovaní informačných systémov - Iveta Kremeňová, Roman Súlovec / Žilinská univerzita - 6 s.
 12. IT na pozadí rozvoja firmy - Juraj Kubiš / Slovakodata Bratislava - 8 s.
 13. Aplikace metody RIPRAN v softwarovém inženýrství - Branislav Lacko / VUT Brno - 7 s.
 14. Možnosti využitia internetu (intranetu) v prístupe koncových používatelov kinformačnému systému - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 7 s.
 15. Některé aspekty přechodu od fáze analýzy k návrhu při OO tvorbě softwaru - Vojtěch Merunka  / ČZU Praha Suchdol - 8 s.
 16. WebL - Web Language - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 10 s.
 17. Tvorba webových sídel jako inženýrský úkol - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 6 s.
 18. XML a informační systémy - Tomáš Pitner / Masarykova univerzita v Brně - 8 s.
 19. E-commerce: Barriers and Limitations - Bogdan Pilawski / Wielkopolski Bank Poznaň - 10 s.
 20. Cesta k business intelligence - Martina Pochyla / VŠB-TU Ostrava - 9 s.
 21. Aplikace XML pro Internet - Jaroslav Ráček / Masarykova univerzita v Brně - 7 s.
 22. Možnosti jazyka C# a jeho integrace s jinými jazyky - Vladimír Sklenář / VŠB-TU Ostrava, Václav Snášel / UP Olomouc - 8 s.
 23. Amphora - nástroj pro indexování webových stránek - Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková / VŠB-TU Ostrava - 6 s.
 24. Application of a Metasystem in University IS Development - Petr Smolík, Tomáš Hruška / VUT Brno - 9 s.
 25. Posouzení shodnosti či rozdílnosti počítačových programů - Vlastimil Trávník / Moravia Data Modřice - 4 s.

1/25 - text příspěvku - Dagmar Brechlerová  / ČZU Praha Suchdol - 6 s.

bezpečnost  (pojmy a obsah bezpečnostní politiky),  legislativa  (osobní údaje, utajované skutečnosti)

2/25 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / PS Cobol Modřice - 7 s.

Cobol  (příklady OO a NET, přehled výrobců),  objektové_programování  (příklady v Cobolu),  web_programování  (příklady v Cobolu),  Y2K_problém  (důvod k zájmu o Cobol),  .NET_technologie  (začlenění jazyka Cobol),  historické_pohledy_200x  (Y2K a jazyk Cobol)

3/25 - text příspěvku - Pavel Drbal / VŠE Praha - 9 s.

metodiky_projektování  (systematický pohled na OO metodiky),  objektové_projektování  (klasifikace pomocí pojmu ARTEFAKT)

4/25 - text příspěvku - Rostislav Fojtík / Ostravská univerzita - 8 s.

prostředí_ostatní  (OS a programování kapesních počítačů)

5/25 - text příspěvku - Libor Gála, Michal Harsa, David Krch / VŠE Praha - 9 s.

web_aplikace  (! zkušenosti a doporučení, popis eKit),  jmenné_konvence  (význam pro konzistenci řešení),  web_programování  (minimalizace přenosů v síti),  bezpečnost  (problémy v otevřených sítích)

6/25 - text příspěvku - Martin Halva / VUT Brno - 6 s.

kvalita_SW  (! požadavky na jakost SW balíků),  normy  (ISO/IEC 12119:1994, jakost a zkoušení SW)

7/25 - text příspěvku - Roman Heczko / SilesNet Ostrava - 7 s.

umělá_inteligence  (! agenti, elektronické rozhodování),  web_aplikace  (agentní systémy, elektronická společnost),  historické_pohledy_200x  (automatizace podkladů pro rozhodování)

9/25 - text příspěvku - Pavel Janík / IMC Zlín - 9 s.

objektové_projektování  (! zdůvodnění a příklad užití nástrojů),  web_aplikace  (příklad využití IBM Java a Websphere),  UML  (modelování a využití CASE),  Java  (návaznost na UML a CASE),  prostředí_ostatní  (IBM Visual Age),  CASE  (nutný nástroj při modelování s UML)

10/25 - text příspěvku - Dušan Kajzar, Magda Chmelařová / Slezská univerzita v Opavě - 8 s.

SQL  (příklady optimalizace dotazů, Sybase)

12/25 - text příspěvku - Juraj Kubiš / Slovakodata Bratislava - 8 s.

aplikační_typizace  (! SAP R/3, inovace podnikových procesů),  inovace_IS  (inovace podnikových procesů)

13/25 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 7 s.

řízení_projektování  (! analýza rizik, metoda RIPRAN),  kvalita_SW  (rizika a činnosti, podporující jakost)

14/25 - text příspěvku - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 7 s.

řízení_projektování  (outsourcing služby IS),  historické_pohledy_200x  (servisní VS dříve a nyní),  výuka_tvorby_SW  (SAP Klub podpora vyučovacího procesu VŠ)

15/25 - text příspěvku - Vojtěch Merunka  / ČZU Praha Suchdol - 8 s.

objektové_projektování  (přechod od analýzy k programování),  objektové_programování  (nové třídy a dědičnost)

16/25 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 10 s.

web_programování  (dolování informací z HTML stránek),  objektové_programování  (! algebra značek a jazyk WebL),   www.research.digital.com/SRC/WebL 

17/25 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 6 s.

metodiky_projektování  (tvorba webových sídel),  web_aplikace  (příklad malé metodiky projektování)

18/25 - text příspěvku - Tomáš Pitner / Masarykova univerzita v Brně - 8 s.

XML  (! přehled standardů a technologií),  normy  (W3C doporučení pro XML),  web_programování  (! komponentně orientované technologie),  historické_pohledy_200x  (XML - nová generace IC technologií)

19/25 - text příspěvku - Bogdan Pilawski / Wielkopolski Bank Poznaň - 10 s.

e_komunikace  (bariéry a limity e-komerce, bankovnictví),  english_text

20/25 - text příspěvku - Martina Pochyla / VŠB-TU Ostrava - 9 s.

umělá_inteligence  (rozhodování, Business Intelligence),  datové_sklady  (! datové sklady, dolování dat, OLAP),  historické_pohledy_200x  (principy Business Intelligence)

21/25 - text příspěvku - Jaroslav Ráček / Masarykova univerzita v Brně - 7 s.

XML  (Definice Typu Dokumentu DTD, styly,),  web_programování  (prezentace dokumentů pomocí XML)

22/25 - text příspěvku - Vladimír Sklenář / VŠB-TU Ostrava, Václav Snášel / UP Olomouc - 8 s.

C/C++/C#  (charakteristika jazyka C#, příklady),  web_programování  (MS NET, C#, C++, Java, VB, Cobol),  .NET_technologie  (jazyk C#)

 

23/25 - text příspěvku - Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková / VŠB-TU Ostrava - 6 s.

web_aplikace  (databáze informačních zdrojů AmphorA),  texty  (databáze plnotextové virtuální knihovny),  XML  (využití pro indexaci webových stránek)

24/25 - text příspěvku - Petr Smolík, Tomáš Hruška / VUT Brno - 9 s.

web_aplikace  (metasystém v IS vysoké školy),  XML  (definice objektů pro databázi),  objektové_projektování  (příklad objektové databáze),  english_text

25/25 - text příspěvku - Vlastimil Trávník / Moravia Data Modřice - 4 s.

legislativa  (shodnost programů dle autorského zákona)